Faktúry za rok 2011

 
Číslo
Názov
Zmluvná strana
Dátum zverejnenia
DFB/10/0185
Príprava recepcie
Ľubomír Iľko
07.01.2011
DFB/10/0186
Prenájom priestorov
PKO Prešov
07.01.2011
DFB/10/0187
Telefónny účet
T-com, a.s.
10.01.2011
FA/2011/01
Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
11.01.2011
FA/2011/02
Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o.
11.01.2011
FA/2011/03 Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
12.01.2011
FA/2011/04 Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
12.01.2011
DFB/10/0188
Telefónny účet
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
13.01.2011
FA/2011/05 Reklamné služby
Heuréka Evolution HS
14.01.2011
DFB/10/189
Autorské honoráre
LITA, autorská spoločnosť
14.01.2011
FA/2011/06 Ladenie klavíra
Piano Servis
17.01.2011
DFB/10/0190
Lekárska prehliadka
PaLS s.r.o.
17.01.2011
DFB/10/0191
Odvysielanie reklamy
Rádio Prešov
19.01.2011
FA/2011/07 Servisné práce
Asseco Solution, a.s.
24.01.2011
FA/2011/08 Nájomné
DJZ Prešov
24.01.2011
FA/2011/09
Tlač
Pečiatky od Janky
31.01.2011
FA/2011/10
Prenájom priestorov MKS Trebišov
31.01.2011
FA/2011/11
Nájomné
DJZ Prešov
02.02.2011
FA/2011/12
Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o.
03.02.2011
FA/2011/13
Seminár
Velmax s.r.o.
07.02.2011
FA/2011/14
Reklamná inzercia
Enter design, s.r.o.
08.02.2011
FA/2011/15
Prenájom priestorov
PKO Prešov
08.02.2011
FA/2011/16 Stolička ku kontrabasu
LIDL Music Slovakia, s.r.o.
10.02.2011
FA/2011/17 Telefónny účet
Slovak Telecom a.s.
10.02.2011
FA/2011/18 Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
14.02.2011
FA/2011/19 Telefónny účet
O2
14.02.2011
FA/2011/20
Servisné práce Asseco Solution, a.s. 14.02.2011
FA/2011/21
Tanečná obuv
Jozef Karahuta - CIPISEK
17.02.2011
FA/2011/22 Vylepovanie plagátov
O.S.V.O. Comp, a.s.
21.02.2011
FA/2011/23 Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
21.02.2011
FA/2011/24 Prenájom priestorov
DJZ Prešov
23.02.2011
FA/2011/25 Oprava akordeónu
Koutný Zdeněk
24.02.2011
FA/2011/26
Tovar
Igor Schotter 24.02.2011
FA/2011/27 Prenájom priestorov
MsKS Levoča
24.02.2011
FA/2011/28
Fotografické služby
Olivier Production, s.r.o.
28.02.2011
FA/2011/29
Video služby
Ladislav Csiky
03.03.2011
FA/2011/30
PC tovar
PC Worms, s.r.o.
04.03.2011
FA/2011/31
Preprava akordeónu
Toptrans EU, a.s.
07.03.2011
FA/2011/32
Stravné lístky Edenred Slovakia, s.r.o. 08.03.2011
FA/2011/33
Telefónny účet
Slovak Telecom, a.s. 10.03.2011
FA/2011/34
Nájomné
DJZ Prešov
10.03.2011
FA/2011/35 Webhosting Atlantis System, s.r.o.
11.03.2011
FA/2011/36
Telefónny účet O2
15.03.2011
FA/2011/37
Prenájom priestorov
DJZ Prešov
16.03.2011
FA/2011/38
Smart Security
ESET, spol. s r.o.
22.03.2011
FA/2011/39
Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
23.03.2011
FA/2011/40
Textilný materiál
Kriváň
24.03.2011
FA/2011/41 Prenájom priestorov MSC Spišská Nová Ves
25.03.2011
FA/2011/42
Toner PC Worms, s.r.o.
29.03.2011
FA/2011/43
Autosklo Autosklo Nikol s.r.o.
29.03.2011
FA/2011/44
Prenájom priestorov
MsKS Levoča
31.03.2011
FA/2011/45 Prenájom priestorov MKS Trebišov
01.04.2011
FA/2011/46 Reklamné služby
Heuréka Evolution HS
01.04.2011
FA/2011/47 Doprava
ADM com s.r.o.
01.04.2011
FA/2011/48 Pc servis
PC Worms, s.r.o.
04.04.2011
FA/2011/49 Prenájom priestorov
MsKS Michalovce
05.04.2011
FA/2011/50 Reklamná inzercia
Enter design, s.r.o.
07.04.2011
FA/2011/51
BOZP
BTS-PO, s.r.o.
07.04.2011
FA/2011/52 Telefónny účet
Slovak Telecom, a.s.
07.04.2011
FA/2011/53
Nájomné
DJZ Prešov
07.04.2011
FA/2011/54 Seminár ZP
Velmax, s.r.o.
08.04.2011
FA/2011/55
Textilný materiál
Gamatex, Helena Hnátová 08.04.2011
FA/2011/56 Stravné lístky
Edenred Slovakia, s.r.o.
11.04.2011
FA/2011/57 Šijací stroj
HALTEX s.r.o.
11.04.2011
FA/2011/58
Servisné práce
Asseco Solution, a.s.
11.04.2011
FA/2011/59 Telefónny účet O2 11.04.2011
FA/2011/60
Textilný materiál
Mária Michalková
11.04.2011
FA/2011/61 Lekárska prehliadka
PALS, s.r.o.
11.04.2011
FA/2011/62 Vyšitie krojov
Ateliér Mediči
14.04.2011
FA/2011/63
Oprava hud.nástrojov
BESSLER, Ing.Ľubomír Slavkovský
15.04.2011
FA/2011/64 Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s.
18.04.2011
FA/2011/65 Telefónny účet Orange Slovensko, a.s.
18.04.2011
FA/2011/66
Telefónny účet
Orange Slovensko, a.s. 18.04.2011
FA/2011/67
Lekárska prehliadka
PALS, s.r.o.
26.04.2011
FA/2011/68
Nájomné
DJZ Prešov
29.04.2011
FA/2011/69
Prenájom priestorov
MsKS Sobrance
29.04.2011
FA/2011/70
Reklamné služby
Prešovská tlačiareň
02.05.2011
FA/2011/71
Nájomné
DJZ Prešov
05.05.2011
FA/2011/72
Stravné lístky
Edenred Slovakia s.r.o. 11.05.2011
FA/2011/73 Nájomné
DJZ Prešov
02.06.2011
FA/2011/74 Stravné lístky
Edenred Slovakia s.r.o.
06.06.2011
FA/DFB/11/0104
Nájomné
DJZ Prešov
11.07.2011
FA/DFB/11/0116
Nájomné
DJZ Prešov
04.08.2011
FA/DFB/11/0124
Stravné lístky Edenred Slovakia s.r.o. 31.08.2011
FA/DFB/11/0128 Nájomné
DJZ Prešov
12.09.2011
FA/DFB/11/0132 Reklamné služby
Webex media, s.r.o.
23.09.2011
FA/DFB/11/0136 Stravné lístky DJZ Prešov 04.10.2011

FA/DFB/11/0138

Autorské honoráre
LITA, autorská spoločnosť
06.10.2011
FA/DFB/11/0141 Nájomné
DJZ Prešov
10.10.2011
FA/DFB/11/0154 Nájomné
DJZ Prešov
03.11.2011