Kontakty PUĽS

Námestie legionárov 6
budova DJZ
081 61 Prešov Slovakia
tel.: +421 51/771 40 07


IČO: 42080649
DIČ: 2022504594


Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000519373/8180
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9373
PUĽS nie je platcom DPH.

__________________________________________________________Mgr. Juraj Švantner
riaditeľ
mobil: +421 908 877 564, +421 917 982 131
email: riaditel@puls-slovakia.sk


Mgr. Matúš Jaško
manažér
mobil: +421 918 182 791
email: manager@puls-slovakia.sk


Júlia Šurinová
personálne a mzdové oddelenie
email: pam@puls-slovakia.sk


Ing. Alena Verčimáková
ekonómka
mobil: +421 917 647 667
email: uctaren@puls-slovakia.sk