Faktúry za rok 2016

 


 

 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/16/0001 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   7.1.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0002 stravné lístky 1 993,30 Eur Z o zabez.strav.
+dod
001/16 8.1.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0003 iSPIN - rozsah služby č.2 RAP za rok 2016 964,51 Eur SPIN-283-
2007/S/OvZP
  13.1.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0004 telefónne poplatky 84,02 Eur A5818090, A3729727 0+do A3961020 + dodatok 13.1.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0005 servisné práce iSPIN 387,14 Eur SPIN-283-
2007/S/OvZP
  18.1.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0006 školenie 66,00 Eur   002/16 18.1.2016 Poradca podnikateľa, spol s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/16/0007 stravné lístky 2 062,03 Eur   005/16 1.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0008 objektív Nikon 188,20 Eur   003/16 1.2016 Nove Kolory Sp.
Z o o
Niedzwiedzia 29B, 027 37 Varšava, PL 141760552
DFB/16/0009 plagáty, bulletiny 302,40 Eur   004/16 3.2.2016 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/16/0010 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   4.2.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0011 prenájom Veľkej scény DJZ v Prešove 600,00 Eur Z 04/PR/2016   4.2.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0012 telefónne poplatky - pevná linka 12,14 Eur     10.2.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0013 PZS za 01/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   10.2.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0014 telefónne poplatky 3,30 Eur     11.2.2016 O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0015 telefónne poplatky 90,48 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
11.2.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0016 diagnostika motora na autobuse 15,94 Eur   006/16 19.2.2016 B.K. Prešov spol. s r.o. Košická 2, 080 01 Prešov 36475289
DFB/16/0017 provízia za predaj vstupeniek na predstavenie dňa 20.2.2016 95,60 Eur ZoPS č. Z 04/PR/2016   23.2.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0018 tlač billboardov, prenájom billboardovej plochy 288,00 Eur   007/16 26.2.2016 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/16/0019 stravné lístky 1 512,15 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 010/16 1.3.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/19/0020 nájom veľkej sály 64,00 Eur   011/16 4.3.2016 MsKS Kežmarok Starý trh 46, 060 01 Kežmarok 00352179
DFB/16/0021 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   7.3.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0022 videoprojekcia dňa 20.2.2016 432,00 Eur   008/16 7.3.2016 IMAGE SK s.r.o. J.Ambruša 3, 080 06 Prešov 44653891
DFB/16/0023 občerstvenie dňa 20.2.2016 273,40 Eur   009/16 7.3.2016 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/16/0024 telefónne poplatky - pevná linka 11,98 Eur     8.3.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0025 PZS za 02/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   9.3.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0026 web hosting, obnova domény puls-slovakia 95,95 Eur   013/16 10.3.2016 Atlantis Systems, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
DFB/16/0027 prenájom športovej hály 200,00 Eur Z o pren. NP 10/2016 012/16 11.3.2016 Hotelová akadémia Prešov Baštová 32, 080 05 Prešov 00162191
DFB/16/0028 telefónne poplatky 3,41 Eur     11.3.2016 O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0029 telefónne popaltky 77,10 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
11.3.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0030 výmena vlasov sláčikov na husle a kontrabas 88,00 Eur   014/16 16.3.2016 Ing. Ľubomír Slávkovský ÁTELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/16/0031 prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v PO 600,00 Eur ZoPS č. Z 08/PR/2016   16.3.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0032 oprava skla na MV Citroen
40,00 Eur   015/16 23.3.2016 Autosklo Hornet s.r.o. Vihorlatská 2/A (ZOC MAX), 080 01 Prešov 31600476
DFB/16/0033 oprava skla na Autobuse IE 40,00 Eur   015/16 23.3.2016 Autosklo Hornet s.r.o. Vihorlatská 2/A (ZOC MAX), 080 01 Prešov 31600476
DFB/16/0034 stravné lístky 1 924,57 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 016/16 31.3.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0035 provízia za predaj vstupeniek 95,60 Eur ZoPS č. Z 08/PR/2016   5.4.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0036 videoprojekcia 432,00 Eur   018/16 6.4.2016 IMAGE SK s.r.o. J.Ambruša 3, 080 06 Prešov 44653891
DFB/16/0037 výkon technika BOZP a PO za 1.štvrťrok 2016 194,40 Eur mandátna zmluva   7.4.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 2, 080 01 Prešov 36491501
DFB/16/0038 tonery 103,80 Eur   019/16 7.4.2016 ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/16/0039 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   7.4.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0040 telefónne poplatky - pevná linka 12,61 Eur     8.4.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0041 PZS za 03/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   8.4.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0042 telefónne poplatky - O2 3,89 Eur     12.4.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0043 telefónne poplatky - Orange 79,99 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
12.4.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0044 servisné práce iSPIN-u za 2.štvrťrok 2016 387,14 Eur SPIN-283-
2007/S/OvZP
  13.4.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0045 výroba a dodanie pamäťových médií USB 300,00 Eur   017/16 18.4.2016 PETER GREJTÁK Mirka Nešporu 45, 080 01 Prešov
22906495
DFB/16/0046 licenčná odmena za 03/2016 - V objatí 26,08 Eur Zmluva o spolupráci   21.4.2016 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/16/0047 stravné lístky 2 646,27 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 020/16 29.4.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0048 seminár 39,00 Eur   021/16 29.4.2016 ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY, M.R. Štefánikova 310, 972 71 Nováky 37922190
DFB/16/0049 PZS za 04/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   10.5.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0050 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   10.5.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0051 telefónne poplatky - pevná linka 12,94 Eur     10.5.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0052 telefónne poplatky - O2 7,51 Eur     12.5.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0053 telefónne poplatky - Orange 88,07 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
12.5.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0054 prenájom sály 200,00 Eur   022/16 19.5.2016 Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov 00187437
DFB/16/0055 kancelárske potreby 73,51 Eur   025/16 24.5.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/16/0056 technická a emisná kontrola 75,00 Eur   023/16 27.5.2016 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Bratislava 31713394
DFB/16/0057 technické služby 29,88 Eur   024/16 30.5.2016 B.K. Prešov, spol. s r.o. Košická 2, 080 01 Prešov 36475289
DFB/16/0058 stravné lístky 2 081,62 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 026/16 1.6.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0059 struny 96,33 Eur   027/16 2.6.2016 Ing. Ľubomír Slávkovský ÁTELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/16/0060 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   6.6.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0061 telefónne poplatky - pevná linka 12,20 Eur     8.6.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0062 recorder + set 108,00 Eur   028/16 9.6.2016 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. Teplická 27/104, 921 01 Piešťany 46456554
DFB/16/0063 PZS za 05/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   10.6.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0064 telefónne poplatky - O2 1,27 Eur     23.6.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0065 telefónne poplatky - Orange 78,02 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
14.6.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0066 licenčná odmena za 05/2016 - V objatí 38,00 Eur Zmluva o spolupráci   17.6.2016 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/16/0067 telefónne poplatky - pevná linka 12,07 Eur     6.7.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0068 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   7.7.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0069 tonery 50,40 Eur   031/16 7.7.2016 ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/16/0070 výkon technika BOZP a PO za 2.štvrťrok 2016 194,40 EUr mandátna zmluva   11.7.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 2, 080 01 Prešov 36491501
DFB/16/0071 technická a emisná kontrola autobus 76,15 Eur   029/16 11.7.2016 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Bratislava 31713394
DFB/16/0072 PZS za 06/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   12.7.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0073 telefónne poplatky - O2 4,76 Eur     12.7.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0074 telefónne poplatky - Orange 76,85 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
12.7.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0075 servisné práce iSPIN-u za 3.štvrťrok 2016 387,14 Eur SPIN-283-
2007/S/OvZP
  13.7.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0076 catering 8.7.2016 - ukončenie sezóny 210,50 Eur   030/16 21.7.2016 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/16/0077 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   3.8.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0078 PZS za 07/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   10.8.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0079 telefónne poplatky- pevná linka 14,38 Eur     10.8.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0080 telefónne poplatky - O2 1,90 Eur     11.8.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0081 telefónne poplatky - Orange 197,22 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
11.8.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0082 tonery 32,40 Eur   032/16 6.9.2016 ABEL-Computer s.r.o. A.Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/16/0083 telefónne poplatky- pevná linka 11,58 Eur     7.9.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0084 stravné lístky 822,24 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 033/16 7.9.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0085 licenčná odmena za 08/2016 - V objatí 48,00 Eur Zmluva o spolupráci   8.9.2016 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/16/0086 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   9.9.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0087 PZS za 08/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   12.9.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0088 plachty 40,00 Eur   035/16 12.9.2016 Stanky HAGO Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš 50195000
DFB/16/0089 stánky 438,00 Eur   034/16 12.9.2016 Stanky HAGO Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Lapáš 50195000
DFB/16/0090 telefónne poplatky - O2 4,64 Eur     14.9.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0091 telefónne poplatky - Orange
108,43 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
14.9.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0092 oprava reproduktorov 50,00 Eur   036/16 29.9.2016 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné 44514557
DFB/16/0093 prenájom priestorov VS
600,00 Eur ZoPS č.Z026/PR/ 2016
  29.9.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0094 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   5.10.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0095 výkon technika BOZP a PO za 3.štvrťrok 2016 194,40 Eur mandátna zmluva   5.10.2016 BTS - PO s.r.o. Rumanova 2, 080 01 Prešov 36491501
DFB/16/0096 PZS za 09/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   5.10.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0097 stravné lístky 1 668,76 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 037/16 6.10.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0098 telefónne poplatky - pevná linka 11,74 Eur     7.10.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0099 licenčná odmena za 09/2016 - V objatí 108,00 Eur Zmluva o spolupráci   7.10.2016 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/16/0100 telefónne poplatky - O2 6,98 Eur     11.10.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0101 telefónne poplatky - Orange 81,58 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
11.10.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0102 struny na kontrabas + doprava 164,90 Eur   039/16 12.10.2016 Ms-Augustinium s.r.o. Klincová 35, 821 08 Bratislava 47219670
DFB/16/0103 servisné práce iSPIN-u za 4.štvrťrok 2016 387,14 Eur SPIN-283-
2007/S/OvZP
  13.10.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0104 nahrávanie, mixáž, mastering nahrávky CD 1 040,00 Eur   038/16 27.10.2016 Roman Šoltys Sládkovičova 19, 082 71 Lipany 44452357
DFB/16/0105 ladenie a oprava klavíra 33,00 Eur   042/16 2.11.2016 Piano Servis - In.Emil Záhradník Björnsonova 4, 080 01 Prešov
36901946
DFB/16/0106 stravné lístky 1 746,66 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 043/16 4.11.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0107 prenájom nebyt. priestorov 4 154,68 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   7.11.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0108 telefónne poplatky - pevná linka 11,92 Eur     8.11.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0109 PZS za 10/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   9.11.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0110 systémová podpora W-Mzdy na r.2017 182,44 Eur W-1-2008-004   11.11.2016 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/16/0111 telefónne poplatky - O2 3,65 Eur     11.11.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0112 telefónne poplatky - Orange 78,22 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
11.11.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

DFB/16/0113

plagáty A1,A2 702,00 Eur   045/16 11.11.2016 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/16/0114 výroba CD 676,27 Eur   040/16 21.11.2016 GZ Media, a.s. Tovární 340, 267 12 Loděnice 27380068
DFB/16/0115 Online portal VSSR 84,00 Eur   041/16 21.11.2016 Poradca podnikateľa, spol s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/16/0116 prenájom sály 100,00 Eur   047/16 25.11.2016 Mesto Lipany Krivianska 1, 082 71 Lipany 00327379
DFB/16/0117 grafický návrh CD, fotenie 300,00 Eur   044/16 30.11.2016 Olivier production s.r.o. Exnárova 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/16/0118 stravné lístky 3 129,43 Eur 127024/2008 +d. 1/2 015 048/16 1.12.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0119 licenčné odmeny za 10/2016 - V objatí 80,00 Eur Zmluva o spolupráci   5.12.2016 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/16/0120 PZS za 11/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   5.12.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/16/0121 prenájom priestorov Malej scény DJZ v 200,00 Eur ZoPS č. Z29/PR/2016   6.12.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0122 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     7.12.2016 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0123 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Zo Výp.č.1/HP/2012   7.12.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0124 nafotenie, úprava fotografií, grafický návrh 540,00 Eur   044/16 8.12.2016 Olivier production s.r.o. Exnárova 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/16/0125 telefónne poplatky - O2 2,60 Eur     12.12.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0126 telefónne poplatky - Orange 77,34 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 +
dodatok
12.12.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/16/0127 baletná obuv 16,20 Eur   053/16 12.12.2016 Dancemaster o.z. Myslavská 134, 040 16 Košice 48413046
DFB/16/0128 školenie 66,00 Eur   052/16 14.12.2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
DFB/16/0129 plagáty, prelepky, tlač a prenájom billboardov 937,44 Eur   055/16 19.12.2016 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/16/0130 scéna, rekvizity 2 231,00 Eur   051/16 21.12.2016 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/16/0131 oprava akordeónu 80,00 Eur   049/16 21.12.2016 Ing. Ján Mačuga Čsl. armády 364/8, 089 01 Svidník 50263978
DFB/16/0132 preprava zamestnancov 156,00 Eur   046/16 21.12.2016 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/16/0133 zipsy, gumy, stuhy, nite, šnúra,  patentky, gombíky 77,09 Eur   057/16 21.12.2016 Helena Hnátová GAMATEX kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov 37256793
DFB/16/0134 výmena vlasov sláčikov na husle a violu 103,00 Eur   058/16 21.12.2016 Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/16/0135 oprava kontrabasu 500,00 Eur   059/16 21.12.2016 Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/16/0136 tlač pozvánok 54,00 Eur   060/16 22.12.2016 ŠARMXPRINT s.r.o. K ihrisku 113, 082 33 Chminianska Nová Ves 45373370
DFB/16/0137 stravné lístky 7 346,88 Eur   061/16 27.12.2016 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/16/0138 vianočný catering 149,70 Eur   054/16 28.12.2016 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/16/0139 autorská odmena - zvukové nosiče Ščedryj večur" 37,24 Eur Hromadná licenčná zmluva   28.12.2016 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454
DFB/16/0140 notebook, monitor. a secure softw. 439,00 Eur   062/16 30.12.2016 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038
DFB/16/0141 výkon technika BOZP a PO za 4.štvrťrok 2016 194,40 Eur Mandátna zmluva   2.1.2017 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 2, 080 01 Prešov 36491501
DFB/16/0142 PZS za 12/2016 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS 28.6.2013   4.1.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/16/0143 telefónne poplatky - pevná linka 12,31 Eur     9.1.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/16/0144 vylepovanie plagátov 55,20 Eur   056/16 9.1.2017 O.S.V.O. comp. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 36460141
DFB/16/0145 telefónne poplatky 7,42 Eur     11.1.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/16/0146 licenčné odmeny za 11/2016 80,00 Eur Zmluva o spolupráci   5.1.2017 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166