Faktúry za rok 2017

 


 

 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/17/0001 prenájom priestorov VS DJZ v Prešove dňa 13. a 15. 2017
1 200,00 Eur
ZoPS č. Z 01/PR/2017
  9.1.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0002 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   9.1.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0003 overenie tachografu, baterka tachografu 101,40 Eur   001/17 9.1.2017 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0004 baletné cvičky Sansha - biela farba 17,90 Eur   004/17 10.1.2017 Dancemaster o.z. Myslavská 134, 040 16 Košice 48413046
DFB/17/0005 telefónne poplatky - Orange, mobilný telefón 104,23 Eur A5818090, A3729727+do A3961020 + dodatok 11.1.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0006 iSPIN - rozsah služby č.2 RAP za rok 2017 964,51 Eur SPIN-283- 2007/S/OvZP   13.1.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/17/0007 grafická príprava a tlač bulletinov 557,80 Eur   003/17 13.1.2017 ŠARMXPRINT s.r.o. K ihrisku 113, 082 33 Chminianska Nová Ves 45373370
DFB/17/0008 fotografické práce 120,00 Eur   006/17 16.1.2017 Antonín Žižka Záhradná 5, 080 01 Prešov DIČ: 1032206054
DFB/17/0009 provízia za predaj vstupeniek 192,96 Eur ZoPS č. Z01/PR/2017   16.1.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0010 telefónne poplatky - Orange 99,00 Eur A3961020+dod   16.1.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0011 servisné práce iSPIN 387,14 Eur SPIN-283- 2007/S/OvZP   20.1.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/17/0012 prenájom zvukovej techniky 650,00 Eur   007/17 23.1.2017 Waldemar Rura Matice Slovenskej 5, 080 01 Prešov 14361451
DFB/17/0013 príprava a realizácia recepcie 1 189,51 Eur   005/17 25.1.2017 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/17/0014 technické služby 697,62 Eur   011/17 26.1.2017 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0015 telefónne poplatky-vykonanie zmien v systéme -8,00 Eur A3961020+dod   27.1.2016 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0016 technické prostriedky 698,04 Eur   010/17 1.2.2017 Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315
DFB/17/0017 technické prostriedky 52,27 Eur   011/17 1.2.2017 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0018 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   3.2.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0019 služba vodiča 102,00 Eur   002/17 3.2.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI
Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0020 PZS za 01/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   7.2.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0021 telefónne poplatky - pevná linka 11,45 Eur     8.2.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0022 telefónne poplatky - O2 4,56 Eur     20.2.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0023 telefónne poplatky - Orange 98,91 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 14.2.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0024 programátorské práce 50,00 Eur   014/17 16.2.2017 Ing. Marián Zvolenský - RESET Višňová 7, 080 01 Prešov 33951578
DFB/17/0025 grafická príprava podkladov pre tlač - billboard, poster 48,00 Eur   016/17 23.2.2017 ŠARMXPRINT s.r.o. K ihrisku 113, 08 233 Chminianska Nová Ves 45373370
DFB/17/0026 výmena klinových remeňov, zavarenie schodov - MV 60,13 Eur   018/17 23.2.2017 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0027 klinové remene 14,40 Eur   017/17 28.2.2017 Tomáš Teniak TENAOIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0028 služba vodiča 312,00 Eur   012/17 28.2.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0029 meranie expozície hluku v orchestri PUĽS-u 279,65 Eur   009/17 2.3.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Hollého 5, 080 01 Prešov 00610992
DFB/17/0030 tonery HP, Canon 262,20 Eur   019/17 2.3.2017 ABEL - Computer s.r.o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/17/0031 PZS za 02/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   6.3.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0032 tlač plagátov, tlač a prenájom billboardov 655,20 Eur   020/17 6.3.2017 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/17/0033 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   8.3.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0034 telefónne poplatky - pevná linka 11,75 Eur     8.3.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0035 výroba info tabule 60,00 Eur   021/17 8.3.2017 Marián Dráč - M.D.Reklama Štefánikova 21, 080 01 Prešov 47999004
DFB/17/0036 telefónne poplatky - O2 8,82 Eur     13.3.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0037 telefónne poplatky - Orange 97,96 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 13.3.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0038 web hosting "Beta", obnova domény puls-slovakia. 90,31 Eur   023/17 15.3.2017 Atlantis systems, s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
DFB/17/0039 prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v PO 600,00 Eur ZoPS č.Z 14/PR/2017   16.3.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0040 licenčné odmeny za 2/2017 - V objatí 32,00 Eur Zmluva o spolupráci   20.3.2017 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/17/0041 oprava akordeónu, ladenie 250,00 Eur   026/17 20.3.2017 Ing. Ján Mačuga Čsl.armády 364/8, 089 01 Svidník 50263978
DFB/17/0042 vylepovanie plagátov 44,16 Eur   022/17 21.3.2017 O.S.V.O. comp Strojnícka 18, 080 01 Prešov 36460141
DFB/17/0043 výtvarné návrhy kostýmov a scény 3 500,00 Eur   013/17 22.3.2017 CHIRONAX MEDICENTRUM s.r.o. Školská 2034/6, 921 01 Piešťany 36257974
DFB/17/0044 prenájom sály 30,00 Eur   025/17 27.3.2017 Mesto Medzilaborce Mierová 326, 068 01 Medzilaborce 00323233
DFB/17/0045 tvorba, uverejnenie plošnej inzercie - BB 132,79 Eur   029/17 27.3.2017 Pardon - BB, s.r.o. Petelenova 4A, 974 01 Banská Bystrica 31624537
DFB/17/0046 stravné lístky 3 673,44 Eur ZoZS č. 127024/2008 027/17 28.3.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/17/0047 prenájom zvukovej techniky 353,80 Eur   028/17 30.3.2017 Waldemar Rura Matice Slovenskej 5, 080 01 Prešov 14361451
DFB/17/0048 Provízia za predaj vstupeniek 95,60 Eur ZoPS č. Z 14/PR/2017   30.3.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0049 technické prostriedky 10,24 Eur   010/17 4.4.2017 Marián Troliga - MT Košická 20, 080 01 Prešov 10671315
DFB/17/0050 služba - vodič autobusu 03/2017
348,00 Eur   024/17 4.4.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0051 PZS za 03/2017 - nemedicínska činnosť  14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   5.4.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0052 telefónne poplatky - pevná linka 11,52 Eur     6.4.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0053 výkon technika BOZP a PO za 1.štvrťrok 2017 194,40 Eur Mandátna zmluva   7.4.2017 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/17/0054 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   10.4.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0055 prenájom kinosály 317,87 Eur ZMNK-2017-212- 000020   10.4.2017 Technické služby Brezno Rázusova 16, 977 01 Brezno 00183067
DFB/17/0056 telefónne poplatky - O2 6,34 Eur     11.4.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0057 telefónne poplatky - Orange, mobil 104,39 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 11.4.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0058 servisné práce iSPIN 387,14 Eur SPIN-283- 2007/S/OvZP   12.4.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/17/0059 prenájom divadelnej sály 160,00 Eur   030/17 12.4.2017 Mesto Trebišov M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 00331996
DFB/17/0060 služba vodiča 04/2017 336,00 Eur   031/17 2.5.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0061 PZS za 04/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   3.5.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0062 prenájom preistorov VS DJZ
1 200,00 Eur ZoPS č.Z 15/PR/2017   3.5.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0063 vylepovanie plagátov 55,20 Eur   035/17 4.5.2017 O.S.V.O comp. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 36460141
DFB/17/0064 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   5.5.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0065 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     9.5.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0066 telefónne poplatky - O2 3,10 Eur     11.5.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0067 telefónne poplatky - Orange, mobil 99,32 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 11.5.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0068 vyhotovenie a dodávka kostým. častí 868,00 Eur   036/17 16.5.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0069 licenčné odmeny za 04/2017 - V objatí 66,00 Eur     17.5.2017 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/17/0070 krajčírske potreby, materiál 408,00 Eur   032/17 17.5.2017 Helena Hnátová GAMTEX kpt.Nálepku 5, 080 01 Prešov 37256793
DFB/17/0071 olej 72,00 Eur   040/17 18.5.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0072 filtre, vysúšač patróna vzduchu 79,20 Eur   040/17 18.5.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0073 objímka a tlmič výfuku, filter 256,39 Eur   040/17 18.5.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0074 zhotovenie videozáznamu z Nov.Koncertu 990,00 Eur   008/17 18.5.2017 Peter Grejták Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov 22906495
DFB/17/0075 skomponovanie hudby 3 000,00 Eur   033/17 18.5.2017 Theatro A-HA, o.z. Moyzesova 5, 082 71 Lipany 42032890
DFB/17/0076 servis a údržba MV Renault Midium 242,77 Eur   042/17 18.5.2017 Doprava a mechanizácia a.s. Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0077 overenie tachografu na MV Renault Midium 82,00 Eur   042/17 18.5.2017 Doprava a mechanizácia a.s. Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0078 technická a emisná kontrola MV Renault 75,00 Eur   044/17 18.5.2017 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/17/0079 prenájom billboardov na Máj 2017 240,00 Eur   039/17 18.5.2017 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/17/0080 provízia za predaj vstupeniek 163,60 Eur ZoPS č. Z 15/PR/2017   24.5.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0081 krajčírke potreby, materiál 1 615,23 Eur   015/17 29.5.2017 Marcel Sivulič - Kriváň Hlavná 136, 080 01 Prešov 1
30292468
DFB/17/0082 prenájom horizontu 99,96 Eur   046/17 29.5.2017 Grif graphics, s.r.o. Internátna 23, 975 04 Banská Bystrica 45853398
DFB/17/0083 príprava a tlač plagátov, bulletinov, pozvánok, vizuál 1 404,00 Eur   034/17 30.5.2017 Olivier production, s.r.o. Exnárová 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/17/0084 tričká s potlačou PUĽS 443,52 Eur   043/17 2.6.2017 3b, s.r.o. Sabinovská 151, 080 01 Prešov 36513148
DFB/17/0085 PZS za 05/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   2.6.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0086 prenájom auly SZU Banská Bystrica 270,00 Eur   045/17 5.6.2017 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbová 12, 833 03 Bratislava 00165361
DFB/17/0087 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   6.6.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0088 propagačné USB s potlačou 150,00 Eur   008/17 6.6.2017 PETER GREJTÁK Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov 22906495
DFB/17/0089 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     7.6.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0090 telefónne poplatky - O2 3,46 Eur     12.6.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0091 telefónne poplatky - Orange, mobil 96,96 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 12.6.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0092 služba vodiča 05/2017 408,00 Eur   038/17 12.6.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0093 stravné lístky 3 673,44 Eur   049/17 27.6.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/17/0094 PZS za 06/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   6.7.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0095 služba vodiča 06/2017 648,00 Eur   047/17 6.7.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0096 technická a emisná kontrola IRISBUS 75,00 Eur   050/17 6.7.2017 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/17/0097 výkon technika BOZP a PO za 2.štvrťrok 2017 194,40 Eur Mandátna zmluva   7.7.2017 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/17/0098 servisné práce iSPIN 387,14 Eur SPIN-283- 2007/S/OvZP   7.7.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/17/0099 telefónne poplatky - pevná linka 11,47 Eur     7.7.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0100 občerstvenie 203,59 Eur   051/17 11.7.2017 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/17/0101 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   11.7.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0102 telefónne poplatky - O2 2,45 Eur     11.7.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0103 šitie krojových častí 1 073,00 Eur   037/17 11.7.2017 CIPISEK-CIPO, s.r.o. Podhradík 9, 080 06 Prešov 47973269
DFB/17/0104 licenčné odmeny za 06/2017 - V objatí 40,00 Eur Zmluva o spolupráci   13.7.2017 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/17/0105 telefónne poplatky - Orange, mobil 130,05 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 14.7.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0106

PZS za 07/2017 - nemedicínska činnosť

14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   2.8.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0107 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   4.8.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0108 hudobný nástroj 219,99 Eur   053/17 7.8.2017 MUZIKUS, s.r.o. Kopčianska 21, 851 01  Bratislava5 36658502
DFB/17/0109 telefónne poplatky - pevná linka 11,42 Eur     14.8.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0110 telefónne poplatky - O2 0,59 Eur     14.8.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0111 telefónne poplatky - Orange, mobil 135,55 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 14.8.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0112 služba vodiča 07/2017 282,00 Eur   052/17 18.8.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0113 zdvíhacie zariadenie okna na MV Renault Midlum 139,20 Eur   055/17 28.8.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0114 lekárske prehliadky PZS 127,47 Eur Zml. PZS_28.6.2013   31.8.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0115 PZS za 08/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   4.9.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0116 služba vodiča 08/2017 540,00 Eur   054/17 4.9.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0117 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     6.9.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0118 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   6.9.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432

DFB/17/0119

zdvíhacie zariadenie okna na MV Renault Midlum

432,00 Eur

  055/17 6.9.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0120 štipcové lampičky 31,40 Eur   058/17 8.9.2017 Hudobné nástroje ePlay - Igor Rybnikár Pekná 7, 971 01  Prievidza 43577652
DFB/17/0121 telefónne poplatky - O2 11,02 Eur     8.9.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0122 telefónne poplatky - Orange, mobil 158,62 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 7.9.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

DFB/17/0123

oprava autobusu 73,44 Eur   057/17 7.9.2017 Doprava a mechanizácia a.s. Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/17/0124 licenčné odmeny za 08/2017 - V objatí 48,00 Eur Zmluva o spolupráci   12.9.2017 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/17/0125 kancelárske potreby 84,11 Eur   060/17 18.9.2017

OFFICE DEPOT s.r.o.

Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 36192384
DFB/17/0126 diagnostika a oprava autobusu 914,15 Eur   059/17 19.9.2017 B.K. Prešov, spol. s.r.o. Košická 2, 080 01  Prešov 36475289
DFB/17/0127 zhotovenie videozáznamu 1 105,00 Eur   041/17 22.9.2017 PETER GREJTÁK Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov 22906495
DFB/17/0128 stravné lístky 3 673,44 Eur   062/17 25.9.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/17/0129 služba vodiča 09/2017 918,00 Eur   056/17 28.9.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0130 lekárske prehliadky PZS 127,47 Eur Zml. PZS_28.6.2013   25.9.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0131 PZS za 09/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   30.9.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0132 kancelárske potreby 55,99 Eur   061/17 25.9.2017 National Pen Promotional Products LTD Xerox Technology Park, Building D, Dundalk CO Louth 972 6444O
DFB/17/0133 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   3.10.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0134 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     10.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0135 výkon technika BOZP a PO za 3.štvrťrok 2017 194,40 Eur Mandátna zmluva   10.10.2017 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/17/0136 servisné práce iSPIN 387,14 Eur SPIN-283- 2007/S/OvZP   10.10.2017 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/17/0137 telefónne poplatky - O2 5,78 Eur     12.10.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0138 telefónne poplatky - Orange, mobil 99,70 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 12.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0139 látka na nohavice 624,00 Eur   063/17 18.10.2017 Jozef Karahuta - CIPISEK Podhradík 9, 080 06  Prešov 32930364
DFB/17/0140 husľové sady 86,00 Eur   065/17 31.10.2017 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. Teplická 27/104, 921 01  Piešťany 46456554
DFB/17/0141 nahrávnie, mixáž a mastering CD 1 120,00 Eur   048/17 6.11.2017 Mgr.art Veronika Šoltysová Rabadová Partizánska 1522/3, 040 01  Košice 50661388
DFB/17/0142 licenčné odmeny za 10/2017 - V objatí 178,00 Eur Zmluva o spolupráci   6.11.2017 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/17/0143 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   6.11.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0144 služba vodiča 10/2017 1 314,43 Eur   064/17 7.11.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0145 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     8.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0146 PZS za 10/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   10.11.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0147 telefónne poplatky - O2 3,07 Eur     13.11.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0148 telefónne poplatky - Orange, mobil 97,49 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 13.11.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0149

dámske šaty

272,80 Eur

 

069/17 27.11.2017 Marek Sabo Nová Ves nad Žitavou 394, 951 51  42335591
DFB/17/0150 tlač plagátov 144,00 Eur   067/17 28.11.2017 Olivier production, s.r.o. Exnárová 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/17/0151 stravné lístky 3 638,88 Eur   070/17 1.12.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/17/0152 licenčné odmeny za 11/2017 - V objatí 96,00 Eur Zmluva o spolupráci   4.12.2017 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/17/0153 prenájom priestorov VS DJZ 1 200,00 Eur ZoPS č. Z 41/PR/2017   6.12.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0154 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   6.12.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0155 služba vodiča 11/2017 391,10 Eur   066/17 6.12.2017 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0156 telefónne poplatky - pevná linka 11,40 Eur     11.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0157 PZS za 11/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   11.12.2017 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0158 telefónne poplatky - O2 3,08 Eur     12.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0159 telefónne poplatky - Orange, mobil 96,12 Eur A5818090, A3729727 + do A3961020 + dodatok 12.12.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/17/0160

technická a emisná kontrola MV Citroen

54,00 Eur   074/17 12.12.2017 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/17/0161 nemrznúca zmes 9,60 Eur   072/17 18.12.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0162 svetlo ŠPZ bočné Crossway 9,60 Eur   072/17 18.12.2017 Tomáš Teniak TENA OIL Na Bystričku 815/28, 036 01 Martin 37405519
DFB/17/0163 vyúčtovanie preddavku - espresso DeLonghi 671,70 Eur   076/17 18.12.2017 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04  Bratislava 35765038
DFB/17/0164 provízia za predaj vstupeniek 94,48 Eur ZoPS č. Z 41/PR/2017   20.12.2017 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6,
081 61 Prešov
37783432
DFB/17/0165 grafická úprava, príprava a tlač bulletinu, pozvánok 384,00 Eur   067/17 20.12.2017 Olivier production, s.r.o. Exnárová 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/17/0166 tonery HP, Canon - black 231,60 Eur   077/17 20.12.2017 ABEL-Computer, s.r.o. A. Hlinku 6, 022 01  Čadca 31634788
DFB/17/0167 stravné lístky 10.916,64 Eur   079/17 21.12.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/17/0168 grafické práce, príprava do tlače, vizuál CD"Polituje ptašok"
300,00 Eur   067/17 21.12.2017 Olivier production, s.r.o. Exnárová 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/17/0169 espresso DeLonghi, skleničky 671,70 Eur   076/17 21.12.2017 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04  Bratislava 35765038
DFB/17/0170 vianočná kapustnica, káva, minerálka, džús 151,31 Eur   078/17 28.12.2017 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/17/0171 ročný prístup na portál verejná správa SR 96,00 Eur   075/17 28.12.2017 Poradca podikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1 31592503
DFB/17/0172 výkon technika BOZP a PO za 4.štvrťrok 2017 194,40 Eur Mandátna zmluva   2.1.2018 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/17/0173 výroba CD nosiča "Polituje ptašok" 733,99 Eur   068/17 2.1.2018 GZ Media, a.s. Tovární 340, 267 12  Loděnice 27380068
DFB/17/0174 telefónne poplatky - pevná linka 13,50 Eur     5.1.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/17/0175 systémová podpora W-Mzdy na rok 2018 182,44 Eur W-1-2008-004   5.1.2018 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/17/0176 PZS za 12/2017 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   8.1.2018 ProCare, a.s. Einsteinova 23/25, 851 01 Bratislava 35890568
DFB/17/0177 služba vodiča 12/2017 520,13 Eur   071/17 8.1.2018 EL-DE trans, DENIS SZENTESI Bernolákova 6, 080 01 Prešov 45371521
DFB/17/0178 telefónne poplatky - O2 7,67 Eur     12.1.2018 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/17/0179 vyúčtovanie preddavku - stoličky, masážny prístroj 291,28 Eur   073/17 16.1.2018 TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44  Tvrdošín 36409154