Zmluvy

2018

 

 

Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvná strana Suma Dátum
6688503595 Poistná zmluva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
83,52 € 17.01.2018
Z 4/PR/2018 Zmluva o poskytnutí služby č. Z 4/PR/2018 Divadlo Jonáša Záborského 600,00 € 20.02.2018
24/2018/MKOS Zmluva o nájme nebytových pristorov č. 24/2018/MKOS Mesto Snina 130,00 € 05.03.2018
Z 8/PR/2018 Zmluva o organizovaní podujatia Divadlo Jonáša Záborského 0,00 € 12.03.2018
MK-4092/2018/3.2 Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-4092/2018/3.2 Ministerstvo kultúry SR 5 622,00 € 26.04.2018
Z 10/PR/2018 Zmluva o poskytnutí služby č. Z 10/PR/2018 Divadlo Jonáša Záborského 600,00 € 06.06.2018
SK-2018-Z241 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z241 a Licenčná zmluva AutoCont SK a.s. 2 131,20 € 20.07.2018
SK-2018-Z242 Zmluva o dielo číslo: SK-2018-Z242 AutoCont SK a.s. 21,24€/štvrťrok 13.08.2018
SK-2018-Z243 Zmluva o spracovaní osobných údajov č. SK-2018-Z243 AutoCont SK a.s. - 20.07.2018
Z 15/PR/2018 Zmluva o poskytnutí služby č. Z 15/PR/2018 Divadlo Jonáša Záborského 600,00 € 03.09.2018
18-322-00487 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-322-00487 Fond na podporu kultúry národnostných menšín 10 000,00 € 01.08.2018
31/2018/K Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 Mesto Prešov 765,00 € 04.10.2018
Z 18/PR/2018 Zmluva o poskytnutí služby č. Z 18/PR/2018 Divadlo Jonáša Záborského 600,00 € 13.11.2018
Z o prenájme priest. Zmluva o prenájme priestorov vrátane služieb chránenej dielne Relax-fit Gold, spol. s r.o.
800,00 € 02.12.2018

 

Zmluvy za predstavenia 2018

 

Číslo Názov  Zmluvná strana Suma Dátum
1. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Kúpeľná Prešov 626KP 6.2.2018
2. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Malcov 1 400KP 9.1.2018
3. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Malcov 2 430KP 9.1.2018
4. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Cirkevná SOŠ sv. Jozafáta Trebišov 300KP 16.1.2018
5. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Komenského Trebišov 516KP 13.2.2018
6. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina 734KP 8.3.2018
7. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia SRRZ-RZ pri Gymnáziu J.A.Raymana 776KP 14.3.2018
8. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Šarišské Jastrabie 600KP 19.3.2018
9. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Spojená škola Zborov 1 450KP 12.4.2018
10. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Spojená škola Zborov 2 450KP 12.4.2018
11. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Sibírska Prešov 450KP 9.5.2018
12. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Kyjov 1200€ 4.5.2018
13. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ Veľký Šariš 600KP 12.4.2018
14. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Púchovská kultúra, s.r.o. Púchov 1250€ 2.6.2018
15. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Zväz Rusínov-Ukrajincov SR 1300€ 31.5.2018
16. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Poráč 1200€ 7.8.2018
17. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Městské kultúrni středisko Havířov 3350€ 30.4.2018
18. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Slovinky 1200€ 7.8.2018
19. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Mesto Krompachy 2000€ 17.9.2018
20. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Brusnica 1200€ 7.8.2018
21. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Veľký Lipník 1200€ 7.8.2018
22. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Ladomirová 1200€ 7.8.2018
23. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Július Selčan 1 500€ 16.10.2018
24. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Július Selčan 1000€ 16.10.2018
25. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Mesto Krompachy 2000€ 31.10.2018
26. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia SRRZ-RZ pri Gymnáziu J.A.Raymana 1000€ 10.5.2018
27. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Bajerovce 1200€ 30.11.2018
28. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia BCF s.r.o. 2500€ 6.11.2018
29. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Gerlachov 1200€ 7.8.2018
30. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Chladiace veže Bohunice s.r.o. 2000€ 30.11.2018
31. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia OZ Slavonic Dance Theater 1500€ 6.11.2018