Faktúry za rok 2019

 


 

 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/19/0001 služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov 2/2019
4 154,66 Eur
Z o Výp. č. 1/HP/2012

09.01.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/19/0002
prefilcovanie tlmičov na cimbale
51,00 Eur   003/19 10.01.2019 BOHÁK Manufactory s.r.o. Ľubeľa 65, 032 14  Ľubeľa 52100448
DFB/19/0003 telefónne poplatky 91,80 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok
11.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
DFB/19/0004 iSPIN - rozsah služby č. 2 RAP za rok 2019 964,51 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   17.01.2019

Asseco Solutions, a. s.

Galvaniho 17/B, 821 04  Bratislava 00602311
DFB/19/0005 overenie tachografu, baterka tachografu - autobus 101,40 Eur   002/19 17.01.2019 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 06  Prešov 00605956
DFB/19/0006 servisné práce iSPIN-u od 1.1.2019 do 31.03.2019 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   21.01.2019 Asseco Solutions, a. s. Galvaniho 17/B, 821 04  Bratislava 00602311
DFB/19/0007 výmena filtrov a motor.oleja, diagostika motora 771,05 Eur   006/19 21.01.2019 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 06  Prešov 00605956
DFB/19/0008 nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 25,49 Eur SK-2018-Z242   21.01.2019 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 36396222
DFB/19/0009 oprava sláčikov - výmena vlasov 68,00 Eur   001/19 23.01.2019 Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER, Dr. Dr. Greša 44, 082 21  Veľký Šariš 34348531
DFB/19/0010 kancelárske potreby, reprezentačné 423,07 Eur   008/19 25.01.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 36192384
DFB/19/0011 mobilný telefón
117,00 Eur A5818090 + dodatok
  29.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
DFB/19/0012 ročný prístup na portál verejná správa SR 117,00 Eur   005/19 30.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1 31592503
DFB/19/0013 služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov 3/2019 4 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   05.02.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/19/0014 prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v Prešove 600,00 Eur ZoPS č. Z 1/PR/2019   05.02.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
DFB/19/0015 PZS za 1/2019 - nemedicínska činnosť 19,20 Eur PZS 28.6.2013   06.02.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05  Bratislava 35890568
DFB/19/0016 telefónne poplatky 10,97 Eur     06.02.2019 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,     817 62  Bratislava 35763469
DFB/19/0017 služby vodiča v mesiaci január 2019 383,04  Eur   004/19 11.02.2019 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6,  080 01  Prešov 45371521
DFB/19/0018 telefónne poplatky, mobil
105,79 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok
12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,      821 08  Bratislava 35697270
DFB/19/0019 telefónne poplatky 8,41 Eur     13.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
DFB/19/0020 páska 14,99 Eur   010/19 19.02.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 36192384
DFB/19/0021 stravné lístky, odmena za službu 4 851,84 Eur Z č. 127024/2008 + dodatok 011/19 22.02.2019 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21,820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0022 provízia za predaj vstupeniek 124,00 Eur Z o PS č. Z 1/PR/2019   25.02.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 37783432
DFB/19/0023 lekárske prehliadky 84,98 Eur Zml. PZS_28.6.2013   25.02.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0024 poplatok za vrátenie poukážok, zľava z poplatku 0,00 Eur Z č. 127024/2008 + dodatok   25.02.2019 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0025 služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov za 4/2019 4 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   05.03.2019 Divadlo Jonáša Záborského

Námestie legionárov 6,     080 01  Prešov

37783432
DFB/19/0026 telefónne poplatky 13,40 Eur     06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,        817 62  Bratislava 35763469
DFB/19/0027 služby vodiča v mesiaci február 2019 368,93 Eur   009/19 06.03.2019 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6,  080 01  Prešov 45371521
DFB/19/0028 PZS za 2/2019 - nemedicínska činnosť 19,20 Eur Zml. PZS_28.6.2013   11.03.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0029 telefónne poplatky, mobil 105,88 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok   12.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,      821 08  Bratislava 35697270
DFB/19/0030 telefónne poplatky 16,55 Eur     13.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
DFB/19/0031 web hosting, obnova domény 90,31 Eur   012/19 14.03.2019 Atlantis Systems, s.r.o. Gorkého 6,           811 01 Bratislava 35844230
DFB/19/0032 klobúky 364,90 Eur   015/19 29.03.2019 MS Trading, s.r.o. Okružná 150/28, 022 04 Čadca 47877782
DFB/19/0033 prenájom kina Scala 200,00 Eur   018/19 03.04.2019 Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov 187437
DFB/19/0034 PZS za 03/19 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   04.04.2019 ProCare, a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0035 opasky 62,40 Eur   017/19 04.04.2019 WearCo Sp. z o.o. Na Zjeździe 11, 30 527 Krakow 122515020
DFB/19/0036 oprava akordeónu 350,00 Eur   020/19 05.04.2019 Akordeón Bazár, s. r. o. Čsl. Armády 8, 089 01 Svidník 51111667
DFB/19/0037 telefónne poplatky 10,82 Eur     08.04.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0038 vedenie autobusu 03/19 429,82 Eur   013/19 08.04.2019 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6,080 01 Prešov 45371521
DFB/19/0039 služby s výpožičkou nebyt. priestorov 5/19 4 154,66 Eur Z o výp. č.1/HP/2012   08.04.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0040 servisné práce ISPIN 4-6/19 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   09.04.2019 Asseco Solutions, a. s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/19/0041 telefónne poplatky 1,81 Eur     12.04.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0042 telefónne poplatky mobil 108,38 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok
16.04.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0043 nové verzie MAGMA 2Q/19 25,49 Eur SK-2018-Z242   16.04.2019 AUTOCONT s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0044 drevené valašky 60,96 Eur   019/19 17.04.2019 Vladimír Wagner Na Šefranici 20, 010 01 Žilina 33350183
DFB/19/0045 BOZP 1Q/19 194,40 Eur Mandátna zmluva   24.04.2019 BTS-PO, s. r. o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/19/0046 stravné lístky 4851,84 Eur   023/19 25.04.2019 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0047 valašky 96,64 Eur   019/19 25.04.2019 Vladimír Wagner Na Šefranici 20, 010 01 Žilina 33350183
DFB/19/0048 vylepovanie plagátov 55,20 Eur   022/19 02.05.2019 O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 36460141
DFB/19/0049 MAGMA 1Q/19 135,29 Eur SK-2018-Z242   02.05.2019 AUTOCONT s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0050 picola Yamaha YPC-62M 1 450,00 Eur   014/19 03.05.2019 MADA Slovakia s. r. o. Puškinova 10, 040 01 Košice 00617431
DFB/19/0051 služby-výpožička neb. priestorov 6/19 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/P/2012   06.05.2019 Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0052 prenájom Veľkej scény 1 600,00 Eur ZoPS č. Z14/PR/2019   06.05.2019 Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0053 oprava kontrabasu 585,00 Eur   016/19 06.05.2019 Ľubomír Farkaš Vajanského 12, 053 61 Spišské Vlachy 43075568
DFB/19/0054 PZS 4/19 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   06.05.2019 ProCare, a. s. Einsteinova 23-25, 51 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0055 rekvizity  380,00 Eur   024/19 06.05.2019 Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0056 telefónne poplatky 10,80 Eur     10.05.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0057 telefónne poplatky 106,59 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok   13.05.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 8 Bratislava 35697270
DFB/19/0058 fotenie, grafický návrh plagátov 606,00 Eur   021/19 13.05.2019 Olivier production s. r. o. Exnárova 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/19/0059 telefónne poplatky 6,60 Eur     14.05.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0060 voda 42,41 Eur   025/19 14.05.2019 MANES, a. s. Blumentálska 24,811 07 Bratislava 50105264
DFB/19/0061 overenie tachografu 119,88 Eur   027/19 16.05.2019 Doprava a mechanizácia, a.s . Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/19/0062 provízia z predaja vstupeniek 306,00 Eur ZoPS č. Z14/PR/2019   20.05.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0063 oprava bŕzd Renault 1 584,80 Eur   027/19 20.05.2019 Doprava a mechanizácia, a. s. Strojnícka 9, 080 06 Prešov 00605956
DFB/19/0064 príprava recepcie dňa 17.05.2019 1 610,58 Eur   028/19 29.05.2019 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/19/0065 nahrávanie playbackov 216,00 Eur   026/19 29.05.2019 ŠoPeRa production, s. r. o. Partizánska 3, 040 01 Košice 51817799
DFB/19/0066 grafická úprava 840,00 Eur   021/19 30.05.2019 Olivier production s. r. o. Exnárova 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/19/0067 STK, EMK Renault 82,00 Eur   031/19 31.05.2019 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/19/0068 PR služby 300,00 Eur   029/19 03.06.2019 Občianské združenie Smart art Rázusova 49, 040 01 Košice 51688417
DFB/19/0069 PZS za 05/2019 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   04.06.2019 ProCare, a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0070 nájomné 7/2019 4 154,66 Eur Z o výp. č.1/HP/2012   04.06.2019 Divadlo Jonáša Záborského Nám. legionárov 6,080 01 Prešov 37783432
DFB/19/0071 telefónne poplatky 10,87 Eur     06.06.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0072 telefónne poplatky 16,70 Eur     13.06.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0073 telefónne poplatky, mobil 108,80 Eur A581818090,A3729727, A3961020+dodatok
14.06.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0074 STK a EMK autobus 90,00 Eur   034/19 21.06.2019 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/19/0075 výkon technika BOZP 2.Q/19 194,40 Eur Mandátna zmluva   08.07.2019 BTS - PO, s. r. o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/19/0076 servisné práce iSPIN 7-9/2019 387,14 Eur ISPIN-283-2007/S/OvZP   08.07.2019 Asseco Solutions, a. s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/19/0077 výpožička nebyt. priestorov 8/19 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   08.07.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0078 STK MV Renault 18,00 Eur   035/19 08.07.2019 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/19/0079 telefónne poplatky 10,80 Eur     09.07.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0080 PZS 6/19 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   11.07.2019 ProCare, a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0081 súčasti zvukového aparátu 1. 202,29 Eur   037/19 11.07.2019 TM Sound s. r. o. Bytčianska 122, 010 03 Žilina 44293801
DFB/19/0082 súčasti zvukového aparátu 562,92 Eur   038/19 11.07.2019 MELLOcases, s. r. o. Langsfeldova 3, 036 01 Martin 4450075
DFB/19/0083 telefónne poplatky 109,69 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   12.07.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0084 telefónne poplatky 5,11 Eur     12.07.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863
DFB/19/0085 nové verzie Magma 3q/19 25,49 Eur SK-2018-Z242   16.07.2019 AUTOCONT s. r. o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0086 zapojenie XLR káblov 876,80 Eur   040/19 18.07.2019 Atrey MEDIA s. r. o. Matice Slovenskej 16, 083 01 Sabinov 52419134
DFB/19/0087 Case, Led lampa, led Rack 1. 115,00 Eur   036/19 18.07.2019 G-Tec Professional s. r. o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0088 zapojenie patch panelov 720,00 Eur   041/19 18.07.2019 Atrey MEDIA s. r. o. Matice Slovenskej 16, 083 01 Sabinov 52419134
DFB/19/0089 STK Renault MV 50,00 Eur   045/19 23.07.2019 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/19/0090 servis bŕzd Renault MV 180,08 Eur   033/19 21.06.2019 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov Strojnícka 9, 080 06 Prešov 00605956
DFB/19/0091 oprava zadných bŕzd Renault MV 1. 033,73 Eur   043/19 23.07.2019 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov Strojnícka 9, 080 06 Prešov 00605956
DFB/19/0092 Magma HCM podpora 2.Q/19 135,29 Eur SK-2018-Z242   05.08.2019 AUTOCONT s. r. o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0093 prenájom priestorov DJZ 9/19 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   05.08.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0094 PZS 7/2019 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2019   06.08.2019 ProCare, a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0095 služby - materiál pre inštaláciu rackov 839,70 Eur   039/19 07.08.2019 Atrey MEDIA, s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/19/0096 telefónne poplatky 10,82 Eur     13.08.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0097 mobil poplatky 340,26 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dodatok   13.08.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8,821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0098 toner HP 139,44 Eur   046/19 13.08.2019 ABEL-Computer s. r.o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/19/0099 telefónne poplatky 3,64 Eur     14.08.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0100 tlač plagátov 144,00 Eur   044/19 16.08.2019 Olivier production s. r. o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/19/0101 mikroportová sústava 4. 365,00 Eur   042/19 19.08.2019 G- Tec Professional s. r. o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0102 STL

4. 383,12 Eur

  049/19 20.08.2019 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0103 pánske čižmy 100,00 Eur   051/19 28.08.2019 Matúš Škovránek Gabriela Kapyho 2, 082 12 Kapušany 51459167
DFB/19/0104 výroba videozáznamu 1. 805,00 Eur   030/19 04.09.2019 Peter Grejták Mirka Nešporu 45, 080 01 Prešov 22906495
DFB/19/0105 oprava violy 200,00 Eur   007/19 05.09.2019 Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/19/0106 prenájom priestorov DJZ 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   05.09.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0107 taška na notebook 34,98 Eur   053/19 05.09.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 7, 811 09 Bratislava 36562939
DFB/19/0108 USB kľúče 57,15 Eur   054/19 05.09.2019 Alza.sk s. r. o. Bottova 7, 811 09 Bratislava 36562939
DFK/19/0001 svetelný pult a zostava 14.676,48 Eur   047/19 06.09.2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s. r. o. Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné 44514557
DFB/19/0109 telefónne poplatky 10,84 Eur     09.09.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0110 PZS za 8/19 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   10.09.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0111 telefónne poplatky 106,27 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dodatok   12.09.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0112 telefónne poplatky 1,72 Eur     12.09.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFK/19/0002 diaľkový ovládací systém k mix. pultu 2. 000,00 Eur   052/19 12.09.2019 Stanislav Greš Jána Chalupku 2, 060 01 Kežmarok 43720030
DFB/19/0113 lekárske prehliadky 254,94 Eur Zml. PZS 28.6.2013   23.09.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0114 mikrofóny 4. 460,00 Eur   048/19 27.09.2019 G-Tec Professional s. r. o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0115 STL 4. 043,20 Eur   059/19 03.10.2019 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0116 teplovzdušný ventilátor 28,10 Eur   060/19 03.10.2019 ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 35765038
DFB/19/0117 PZS za 9/2019 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   04.10.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0118 nájomné neb. priestory DJZ 11/19 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   04.10.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0119 prenájom priestorov VS 18.10.19 600,00 Eur ZoPS č.Z20/PR/2019   04.10.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0120 BOZP za 3Q/2019 194,40 Eur Mandátna zmluva   07.10.2019 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/19/0121 telefónne poplatky 10,80 Eur     09.10.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0122 servisné práce ISPIN 4Q/19 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   09.10.2019 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/19/0123 prenájom priestorov kina 4.10.19 114,00 Eur   055/19 10.10.2019 Mestské kultúrne stredisko Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 42080312
DFB/19/0124 reproduktory EV8L 246,78 Eur   057/19 10.10.2019 SBL ACOUSTICS s.r.o. Sibírska 2, 831 02 Bratislava 36362298
DFK/19/0003 cimbal BOHÁK 4. 090,00 Eur CHSNO/012019   10.10.2019 BOHÁK Manufactory s.r.o. Ľubeľa 65, 032 14 52100448
DFB/19/0125 mobil 107,47 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod   11.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0126 telefónne poplatky 3,48 Eur     14.10.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0127 mikrofóny DPA 2. 440,00 Eur   058/19 15.10.2019 G-Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0128 pánske čižmy 100,00 Eur   061/19 16.10.2019 Matúš Škovránek Gabriela Kapyho 2, 082 12 Kapušany 51459167
DFB/19/0129 nové verzie Magma - 4. štvrťrok 2019 25,49 Eur SK-2018-Z242   17.10.2019 AUTOCONT s. r. o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0130 provízia za predaj vstupeniek 144,40 Eur ZoPS č. Z 20/PR/2019   22.10.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0131 PC HP ProDesk 600 G1 SFF 209,00 Eur   064/19 22.10.2019 PcProfi s. r. o. Sládkovičova 1, 080 01 Prešov 44685173
DFB/19/0132 kancelárske potreby 312,22 Eur   065/19 25.10.2019 OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/19/0133 kancelárske potreby 9,58 Eur   065/19 28.10.2019 OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFBD/19/0002 dobropis - vrátené kan. potreby 19,00 Eur   065/19 28.10.2019 OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/19/0134 mikroportové sady 4. 578,00 Eur   056/19 29.10.2019 G-Tec Professional s. r. o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0135 toner HP CE285A black 67,20 €ur   066/19 29.10.2019 ABEL-Computer s. r. o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/19/0136 grafický návrh plagátu + tlač 252,00 Eur   067/19 29.10.2019 Olivier production s. r. o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/19/0137 tanečné topánky 61,00 Eur   062/19 30.10.2019 Dancemaster o.z. Hrnčiarska 29, 040 01 Košice 48413046
DFB/19/0138 prenájom priestorov VS DJZ 800,00 Eur ZoPS č. Z 21/PR/2019   31.10.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0139 MAGMA podpora 3.Q/2019 135,29 Eur SK-2018-Z242   04.11.2019 AUTOCONT s. r. o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0140 STL 3. 537,80 Eur Z 127024/2008+dod. 1 069/19 05.11.2019 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0141 flauta Trevor James VIRTUOSO 31 VF-E 1. 579,00 Eur   050/19 05.11.2019 MADA Slovakia s. r. o. Puškinova 10, 040 01 Košice 00617431
DFB/19/0142 PZS za 10/2019 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   06.11.2019 ProCare a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0143 prenájom nebyt. priestorov 12/2019 4. 154,68 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   06.11.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0144 prenájom zvukovej techniky 960,00 Eur   063/19 06.11.2019 Atrey MEDIA s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/19/0145 telefónne poplatky 10,80 Eur     07.11.2019 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0146 mikroportové sady Sennheiser ew 500 G4 3. 380,00 Eur   070/19 07.11.2019 G-Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0147 mobilný telefón Huawei P Smart  1,00 Eur A3729727+dodatok   08.11.2019 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0148 telefónne poplatky 110,88 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   11.11.2019 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0149 sprostredkovanie ubytovania 1. 495,10 Eur   032/19 11.11.2019 IMT Smile Media s. r. o. 900 68 Plavecký Štvrtok 546 45885087
DFB/19/0150 telefónne poplatky 4,84 Eur     18.11.2019 O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0151 prenájom zvukovej techniky 530,00 Eur   074/19 20.11.2019 Atrey MEDIA s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/19/0152 prenájom divadelnej sály v Humennom 12.11.2019 178,80 Eur KRN19/069   21.11.2019 Mestské kultúrne stredisko Gorkého 1, 066 01 Humenné 00351865
DFB/19/0153 DVD Svetozár Stračina 11,80 Eur   077/19 29.11.2019 K 2 STUDIO s. r. o. Oráčska 18, 831 06 Bratislava 31400990
DFB/19/0154 STL 5. 054,00 Eur   078/19 29.11.2019 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0155 oprava sláčikov - výmena vlasov 25,00 Eur   076/19 02.12.2019 Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/19/0156 prenájom nebyt. priestorov 01/20 4. 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   04.12.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0157 prenájom priestorov VS 20.12.2019 600,00 Eur ZoPS č. Z 31/PR/2019   04.12.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0158 PZS za 11/2019 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   10.12.2019 ProCare a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/19/0159 telefónne poplatky 10,80 Eur     11.12.2019 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0160 telefónne poplatky, mobil 125,23 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dod.   11.12.2019 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/19/0161 prenájom priestorov kina 7.12.2019 114,00 Eur   075/19 11.12.2019 Mestské kultúrne stredisko Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 42080312
DFB/19/0162 STK a EMK Citroen 64,00 Eur   081/19 11.12.2019 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/19/0163 telefónne poplatky 1,21 Eur     12.12.2019 O2 Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0164 súčasti zvukového aparátu 469,73 Eur   082/19 13.12.2019 TM Sound s. r. o. Bytčianska 122, 010 03 Žilina 44293801
DFB/19/0165 STK autobus Irisbus 50,00 Eur   086/19 16.12.2019 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/19/0166 Magma podpora 4Q/19 135,29 Eur SK-2018-Z242   16.12.2019 AUTOCONT s. r. o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36396222
DFB/19/0167 STL  5. 054,00 Eur   084/19 17.12.2019 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/19/0168 toner HP CE285A čierny 209,16 Eur   083/19 18.12.2019 ABEL - Computer s. r. o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/19/0169 plagáty, pozvánky, buletiny Christos Raždajetsja 736,80 Eur   088/19 20.12.2019 Olivier production s. r. o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/19/0170 prenájom sály PKO 12.12.2019 210,00 Eur   079/19 20.12.2019 Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov 187437
DFB/19/0171 provízia za predaj vstupeniek dňa 20.12.2019 173,80 Eur ZoPS č. Z 31/PR/2019   20.12.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/19/0172 snímač, mikrofóny, káble 1. 614,60 Eur   071/19 20.12.2019 G-Tec Professional s. r. o. Mýtna 36, 902 01 Pezinok 35868929
DFB/19/0173 prenájom priestorov chránenej dielne vrátane služieb 870,00 Eur Z o prenájme priestorov   20.12.2019 Relax-fit Gold, spol. s r. o. Plzenská 2, 080 01 Prešov 46557504
DFB/19/0174 propagačné kalendáre, poháre, tašky 825,00 Eur   085/19 20.12.2019 Olivier production s. r. o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/19/0175 prenájom zvukovej techniky 260,00 Eur   089/19 20.12.2019 Atrey MEDIA s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/19/0176 buletiny Nesmrteľný tanečník, vstupenky 420,00 Eur   073/19 20.12.2019 Olivier production s. r. o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/19/0177 vianočná kapustnica 112,20 Eur   087/19 27.12.2019 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/19/0178 príprava občerstvenia dňa 20.12.2019 48,00 Eur   090/19 27.12.2019 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/19/0179 káble 524,88 Eur   080/19 27.12.2019 SRS Group s. r. o. Rybničná 36/D, 831 07 Bratislava 44520433
DFB/19/0180 výkon technika BOZP 4.Q/19 194,40 Eur Mandátna zmluva   07.01.2020 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/19/0181 telefónne poplatky 10,90 Eur     09.01.2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/19/0182 telefónne poplatky 4,51 Eur     13.01.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/19/0183 PZS za 12/2019 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   13.01.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568