Faktúry za rok 2019

 


 

 

  Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
  DFB/19/0001 služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov 2/2019
4 154,66 Eur
Z o Výp. č. 1/HP/2012

09.01.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
  DFB/19/0002
prefilcovanie tlmičov na cimbale
51,00 Eur   003/19 10.01.2019 BOHÁK Manufactory s.r.o. Ľubeľa 65, 032 14  Ľubeľa 52100448
  DFB/19/0003 telefónne poplatky 91,80 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok
11.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
  DFB/19/0004 iSPIN - rozsah služby č. 2 RAP za rok 2019 964,51 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   17.01.2019

Asseco Solutions, a. s.

Galvaniho 17/B, 821 04  Bratislava 00602311
  DFB/19/0005 overenie tachografu, baterka tachografu - autobus 101,40 Eur   002/19 17.01.2019 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 06  Prešov 00605956
  DFB/19/0006 servisné práce iSPIN-u od 1.1.2019 do 31.03.2019 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   21.01.2019 Asseco Solutions, a. s. Galvaniho 17/B, 821 04  Bratislava 00602311
  DFB/19/0007 výmena filtrov a motor.oleja, diagostika motora 771,05 Eur   006/19 21.01.2019 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Strojnícka 9, 080 06  Prešov 00605956
  DFB/19/0008 nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 25,49 Eur SK-2018-Z242   21.01.2019 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 36396222
  DFB/19/0009 oprava sláčikov - výmena vlasov 68,00 Eur   001/19 23.01.2019 Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER, Dr. Dr. Greša 44, 082 21  Veľký Šariš 34348531
  DFB/19/0010 kancelárske potreby, reprezentačné 423,07 Eur   008/19 25.01.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 36192384
  DFB/19/0011 mobilný telefón
117,00 Eur A5818090 + dodatok
  29.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08  Bratislava 35697270
  DFB/19/0012 ročný prístup na portál verejná správa SR 117,00 Eur   005/19 30.01.2019 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01  Žilina 1 31592503
  DFB/19/0013 služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov 3/2019 4 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   05.02.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
  DFB/19/0014 prenájom priestorov Veľkej scény DJZ v Prešove 600,00 Eur ZoPS č. Z 1/PR/2019   05.02.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61  Prešov 37783432
  DFB/19/0015 PZS za 1/2019 - nemedicínska činnosť 19,20 Eur PZS 28.6.2013   06.02.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05  Bratislava 35890568
  DFB/19/0016 telefónne poplatky 10,97 Eur     06.02.2019 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,     817 62  Bratislava 35763469
  DFB/19/0017 služby vodiča v mesiaci január 2019 383,04  Eur   004/19 11.02.2019 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6,  080 01  Prešov 45371521
  DFB/19/0018 telefónne poplatky, mobil
105,79 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok
12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,      821 08  Bratislava 35697270
  DFB/19/0019 telefónne poplatky 8,41 Eur     13.02.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
  DFB/19/0020 páska 14,99 Eur   010/19 19.02.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 36192384
  DFB/19/0021 stravné lístky, odmena za službu 4 851,84 Eur Z č. 127024/2008 + dodatok 011/19 22.02.2019 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21,820 15 Bratislava 52005551
  DFB/19/0022 provízia za predaj vstupeniek 124,00 Eur Z o PS č. Z 1/PR/2019   25.02.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov 37783432
  DFB/19/0023 lekárske prehliadky 84,98 Eur Zml. PZS_28.6.2013   25.02.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
  DFB/19/0024 poplatok za vrátenie poukážok, zľava z poplatku 0,00 Eur Z č. 127024/2008 + dodatok   25.02.2019 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava 52005551
  DFB/19/0025 služby spojené s výpožičkou nebytových priestorov za 4/2019 4 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   05.03.2019 Divadlo Jonáša Záborského

Námestie legionárov 6,     080 01  Prešov

37783432
  DFB/19/0026 telefónne poplatky 13,40 Eur     06.03.2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,        817 62  Bratislava 35763469
  DFB/19/0027 služby vodiča v mesiaci február 2019 368,93 Eur   009/19 06.03.2019 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6,  080 01  Prešov 45371521
  DFB/19/0028 PZS za 2/2019 - nemedicínska činnosť 19,20 Eur Zml. PZS_28.6.2013   11.03.2019 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
  DFB/19/0029 telefónne poplatky, mobil 105,88 Eur A5818090, A3729727, A3961020 + dodatok   12.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,      821 08  Bratislava 35697270
  DFB/19/0030 telefónne poplatky 16,55 Eur     13.03.2019 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863
  DFB/19/0031 web hosting, obnova domény 90,31 Eur   012/19 14.03.2019 Atlantis Systems, s.r.o. Gorkého 6,           811 01 Bratislava 35844230
  DFB/19/0032 klobúky 364,90 Eur   015/19 29.03.2019 MS Trading, s.r.o. Okružná 150/28, 022 04 Čadca 47877782
  DFB/19/0033 prenájom kina Scala 200,00 Eur   018/19 03.04.2019 Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov 187437
  DFB/19/0034 PZS za 03/19 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   04.04.2019 ProCare, a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
  DFB/19/0035 opasky 62,40 Eur   017/19 04.04.2019 WearCo Sp. z o.o. Na Zjeździe 11, 30 527 Krakow 122515020
  DFB/19/0036 oprava akordeónu 350,00 Eur   020/19 05.04.2019 Akordeón Bazár, s. r. o. Čsl. Armády 8, 089 01 Svidník 51111667
  DFB/19/0037 telefónne poplatky 10,82 Eur     08.04.2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava 35763469
  DFB/19/0038 vedenie autobusu 03/19 429,82 Eur   013/19 08.04.2019 Denis Szentesi EL-DE trans Bernolákova 6,080 01 Prešov 45371521
  DFB/19/0039 služby s výpožičkou nebyt. priestorov 5/19 4 154,66 Eur Z o výp. č.1/HP/2012   08.04.2019 Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
  DFB/19/0040 servisné práce ISPIN 4-6/19 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   09.04.2019 Asseco Solutions, a. s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
  DFB/19/0041 telefónne poplatky 1,81 Eur     12.04.2019 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
  DFB/19/0042 telefónne poplatky mobil 108,38 Eur A5818090,A3729727 + dodatok A3961020+dodatok 16.04.2019 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
  DFB/19/0043 nové verzie MAGMA 2Q/19 25,49 Eur SK-2018-Z242   16.04.2019 AUTOCONT s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
  DFB/19/0044 drevené valašky 60,96 Eur   019/19 17.04.2019 Vladimír Wagner Na Šefranici 20, 010 01 Žilina 33350183