Faktúry za rok 2020

 

 

 

Číslo faktúry  Popis plnenia faktúry

Celková

hodnota v €

Zmluva

Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

(názov, meno)

Dodávateľ

(adresa)

Dodávateľ

(IČO)

DFB/20/0001 EMK Citroen  18,00 Eur   001/20 07.01.2020 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/20/0002 telefónne poplatky, mobil 110,75 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   13.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0003 prenájom priestorov v DJZ 02/2020 4. 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   13.01.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0004 ISPIN - služba č. 2 RAP r. 2020 964,51 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   14.01.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0005 servisné práce ISPIN 1Q/2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   15.01.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0006 nové verzie MAGMA 1Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   17.01.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0007 catering 3. 500,00 Eur   002/20 17.01.2020 MAGISTER - Prešov, spol. sr.o. Floriánova 4, 080 01 Prešov 44325100
DFB/20/0008 hudobný doprovod 550,00 Eur   003/20 23.01.2020 Etudy Média Art Kendice 272, 082 01 Kendice 42089646
DFB/20/0009 prenájom priestorov v DJZ dňa 9.2.2020 800,00 Eur ZoPS č. Z 33/PR/2019   28.01.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0010 poplatok za vrátenie STL 0,00 Eur Z 127024/2008+dod. 1   29.01.2020 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0011 tonery 113,40 Eur   006/20 04.02.2020 ABEL-Computer s. r. o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/20/0012 telefónne poplatky 10,81 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   06.02.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0013 kancelárske potreby 264,88 Eur   007/20 06.02.2020 OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/20/0014 PZS za 1/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   10.02.2020 ProCare a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0015 telefónne poplatky, mobil 117,96 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   11.02.2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0016 provízia za predaj vstupeniek zo dňa 9.2.2020 144,40 Eur ZoPS č. Z 33/PR/2019   12.02.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0017 prenájom priestorov v DJZ za 03/2020 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   12.02.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0018 telefónne poplatky 3,17 Eur     13.02.2020 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0019 kurz prvej pomoci 40,00 Eur   005/20 17.02.2020 Slovenský červený kríž Jarková 45, 080 01 Prešov 00416231
DFB/20/0020 ročný prístup na portál 165,00 Eur   009/20 21.02.2020 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Źilina 31592503
DFB/20/0021 obal na cimbal 350,00 Eur   011/20 21.02.2020 Lenka Ilečková Mošurov 5, 082 67 51762099
DFB/20/0022 case káble, case repro, doprava 1 314,00 Eur   014/20 21.02.2020 MELLO cases, s. r. o. Langsfeldova 3, 036 01 Martin 44150075
DFB/20/0023 batérie, nabíjačky, káble 872,40 Eur   012/20 21.02.2020 Stanislav Greš Jána Chalupku 2, 060 01 Kežmarok 43720030
DFB/20/0024 STL 7 581,00 Eur   015/20 25.02.2020 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0025 prenájom zvukovej techniky 130,00 Eur   008/20 02.03.2020 Atrey MEDIA, s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/20/0026 inštalácia rozvádzača a záložného zdroja 250,00 Eur   010/20 02.03.2020 Atrey MEDIA, s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/20/0027 služby spojené s prenájmom nebyt. priestorov 04/2020 4 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   04.03.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
ZDF/20/0002 web hosting a reg. poplatok  90,31 Eur   017/20 03.03.2020 Atlantis Systems s. r. o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
DFB/20/0028 účtovné súvsťažnosti v samospráve 33,00 Eur   018/20 06.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 31954120
DFB/20/0029 PZS za 2/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   06.03.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0030 školenie - ročné zúčtovanie dane 71,70 Eur   016/20 06.03.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0031 telefónne poplatky  10,80 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.03.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0032 web hosting a reg. poplatok  90,31 Eur   017/20 10.03.2020 Atlantis Systems s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
DFB/20/0033 telefónne poplatky, mobil 118,39 Eur A5818090,A3729727   12.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0034 telefónne poplatky 4,78 Eur     13.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0035 antibakteriálne gély 59,40 Eur   020/20 30.03.2020 Sport&More, s.r.o.  Sedmokrásková 1, 821 02 Bratislava 50681567
DFB/20/0036 kufre, mikrofóny, reproduktory 3.143,58 Eur   013/20 31.03.2020 G-Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01 35868929
DFB/20/0037 prenájom neb. priestorov DJZ 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   02.04.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0038 mobilný telefón Samsung  264,15 Eur A3961020   14.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0039 puzdro na mobil Samsung 39,99 Eur A3961020   14.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0040 telefónne poplatky 15,29 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0041 MAGMA HCM 1.Q 2020 135,29 Eur SK-2018-Z242   14.04.2020 AUTOCONT s. r. o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0042 PZS za 3/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   14.04.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0043 servisné práce ISPIN 2Q/2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   14.04.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0044 telefónne poplatky, mobil 122,57 Eur A5818090,A3729727,A3961020   14.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0045 telefónne poplatky 5,82 Eur     16.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0046 výkon technika BOZP a PO 1Q/2020 194,40 Eur Mandátna zmluva   20.04.2020 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/20/0047 vysielačky Motorola DP 1400 2. 020 Eur   019/20 22.04.2020 MÚRCASS s. r. o. Tajovského 6, 040 01 Košice 36168688
DFB/20/0048 nové verzie MAGMA HCM - 2Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   27.04.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 0800 6 Prešov 36396222
DFB/20/0049 prenájom priestorov DJZ 06/2020 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   05.05.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0050 telefónne poplatky 04/2020 15,17 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0051 PZS za 04/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   11.05.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0052 telefónne poplatky, mobily 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dodatok   13.05.2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0053 telefónne poplatky 4,44 Eur     14.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0054 STL 7.581,00 Eur   022/20 27.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0055 popruhy na obal cimbalu 50,00 Eur   023/20 01.06.2020 Lenka Ilečková Mošurov 5, 082 67 Terňa 51762099
DFB/20/0056 prenájom neb. priestorov DJZ 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   02.06.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0057 PZS za 5/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   09.06.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0058 telefónne poplatky 05/2020 15,10 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0059 telefónne poplatky 05/2020 5,05 Eur     12.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0060 telefónne poplatky, mobily 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dodatok   15.06.2020 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0061 prístup do CRE 4,50 Eur   026/20 16.06.2020 Slovenská komora exekútorov ul. Šusteková 49, 851 04 Bratislava 35659718
DFB/20/0062 zdravotný dohľad pre 2. riziko 420,00 Eur   004/20 23.06.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0063 online školenie ISPIN 71,70 Eur   024/20 01.07.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0064 MAGMA HCM 2. Q/2020 135,29 Eur SK-2018-Z242   02.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 0800 6 Prešov 36396222
DFB/20/0065 nové verzie MAGMA HCM 3.Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   02.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 0800 6 Prešov 36396222
DFB/20/0066 PZS za 6/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   06.07.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0067 prenájom priestorov v DJZ 08/2020 4.154,66 Eur Zo Výp. č.1/HP/2012   06.07.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0068 telefónne poplatky 06/2020 15,44 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0069 BOZP a PO za 2Q/2020 194,40 Eur Mandátna zmluva   10.07.2020 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/20/0070 servisné práce ISPIN od 1.7.2020-30.9.2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   13.07.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0071 mobily, telefónne poplatky 114,07 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   13.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0072 telefónne poplatky 06/2020 2,01 Eur     15.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratslava 35848863
DFB/20/0073 prenájom priestorov v DJZ 09/2020 4.154,66 Eur Zo Výp. č.1/HP/2012   04.08.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0074 telefónne poplatky 07/2020 15,10 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   06.08.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0075 PZS za 7/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   07.08.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0076 mobily, telefónne poplatky 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   12.08.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0077 telefónne poplatky 07/2020 3,95 Eur     13.08.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratslava 35848863
DFB/20/0078 oprava sláčikov - výmena vlasov 120,00 Eur   027/20 18.08.2020 Ing. Ľubomír Slavkovský - ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/20/0079 STK a EMK Renault Midlum 100,00 Eur   028/20 18.08.2020 STK control, spol. s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/20/0080 nožnicové stany 3x3 a 3x6 286,60 Eur   029/20 21.08.2020 UDERMAN s.r.o. Na Kameni 5, 086 41 Raslavice 47485353
DFB/20/0081 prenájom priestorov v DJZ 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   04.09.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0082 STL 1.920,52 Eur Z 127024/2008+dod.1 031/20 07.09.2020 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0083 PZS za 08/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   08.09.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 51 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0084 telefónne poplatky 08/2020 15,10 Eur 485/2015/OINF, dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.09.2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0085 telefónne poplatky 08/2020 7,23 Eur     10.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratslava 35848863
DFB/20/0086 STK + EMK autobus Irisbus 100,00 Eur   033/20 14.09.2020 STK control, spol s r. o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/20/0087 prenájom pódia a zvukového systému 800,00 Eur   030/20 14.09.2020 Vlasta Rončinská Konečná 7, 071 01 Michalovce 47508604
DFB/20/0088 nahrávanie, mixáž a mastering na CD 1.120,00 Eur   025/20 16.09.2020 Klakson Production s.r.o. Sládkovičova 19, 082 71 Lipany 52908062
DFB/20/0089 mobily, telefóne poplatky 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3   16.09.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0090 účinkovanie folklórneho súboru Železiar dňa 30.08.2020 570,00 Eur Zmluva o účinkovaní   16.09.2020 Košické folklórne štúdio Starozagorská 10, 040 23 Košice 31945589
DFB/20/0091 toner Canon C-EXV49 black 61,20 Eur   034/20 21.09.2020 Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 821 06 Bratislava 35955333
DFB/20/0092 výroba, mastering a doprava CD s názvom Nesmrteľný tanečník 740,52 Eur   032/20 30.09.2020 GZ Media, a.s. Tovární 340, 267 12 Loděnice 27380068
DFB/20/0093 prenájom priestorov v DJZ za 11/2020 4.154,66 Eur  Z o Výp. č.1/HP/2012   06.10.2020 Divadlo Jonáša Záborského  Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0094 STL 8.591,80 Eur Z 127024/2008+dod.1 036/20 06.10.2020 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0095 PZS za 9/2020 16,80 Eur Zml. PZS 28.6.2013   07.10.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0096 servisné práce iSPIN-u od 1.10.2020-31.12.2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   07.10.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0097 telefónne poplatky 9/2020 15,10 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   08.10.2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0098 VBA prístup-VUC NET za 9-10/2020 117,60 Eur Zmluva č.:0120061268+dodatok č.:10201903   08.10.2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0099 poplatky za predaj vstupeniek v systéme MaxiTicket 136,08 Eur Zmluva o spolupráci   08.10.2020 IFNE Software, s.r.o. Chorvátska 113/191, 900 81 Šenkvice 35868813
DFB/20/0100 telefónne poplatky 9/2020 3,07 Eur     12.10.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0101 telefónne poplatky, mobily 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   13.10.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0102 výkon technika BOZP a PO za 3.Q/2020 194,40 Eur Mandátna zmluva   15.10.2020 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/20/0103 prenájom priestorov v DJZ za 12/2020 4.154,68 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   02.11.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0104 autorská odmena - zvukové nosiče Nesmrteľný tanečník 245,52 Eur Hromadná licenčná zmluva   02.11.2020 SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454
DFB/20/0105 MAGMA HCM systémová podpora-3Q/2020 135,29 Eur SK-2018-Z242   06.11.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0106 nové verzie MAGMA HCM-4Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   06.11.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0107 PZS za 10/2020 16,80 Eur Zmlo. PZS 28.6.2013   06.11.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0108 VBA prístup-VUC NET za 11/2020 58,80 Eur Zmluva č.:0120061268+dodatok č.:10201903   06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0109 telefónne poplatky 10/2020 22,00 Eur RD č. 275/2020/IKT   06.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0110 telefónne poplatky 10/2020 11,31 Eur     11.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0111 baletné cvičky Silhouette 3C 144,70 Eur   038/20 11.11.2020 Dancemaster o.z. Hrnčiarska 29, 040 01 Košice 48413046
DFB/20/0112 mobil, telefónne poplatky 111,28 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   12.11.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0113 baletné cvičky Silhouette 3C 57,90 Eur   038/20 24.11.2020 Dancemaster o.z. Hrnčiarska 29, 040 01 Košice 48413046
DFB/20/0114 toner HP CE285A black 84,00 Eur   041/20 24.11.2020 ABEL-Computer s.r.o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/20/0115 STL 7.581,00 Eur   040/20 25.11.2020 Ticket Service,s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0116 kalendáre 2021 k 65. výročiu PUĽS-u 1.344,00 Eur   037/20 01.12.2020 Olivier production,s.r.o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/20/0117 bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty 1.536,00 Eur   042/20 01.12.2020 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. Ul. 1. mája 19, 058 01 Poprad 36605751
DFB/20/0118 prenájom priestorov v DJZ za 01/2021 4.154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   04.12.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0119 PZS za 11/2020 16,80 Eur Zml. PZS 28.6.2013   07.12.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0120 VBA prístup - VUCNET za 12/2020 58,80 Eur 0120061268 + dod.   09.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0121 telefónne poplatky 11/2020 12,20 Eur RD č. 275/2020/IKT   09.12.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0122 telefónne poplatky 11/2020 1,34 Eur     11.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0123 mobily, telefónne poplatky 111,28 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   14.12.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0124 MAGMA HCM systémová podpora 4Q/2020 135,29 Eur SK-2018-Z242   15.12.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0125 tamburína detská s blanou 76,17 Eur   043/20 15.12.2020 Muziker, a.s. Drieňová 1H, 821 01 Bratislava 35840773
DFB/20/0126 pánske čižmy, oprava 520,00 Eur   039/20 17.12.2020 Ing. Andrej Škovránek Gabriela Kapyho 2, 082 12 Kapušany 41068114
DFB/20/0127 nafotenie kalendára na r. 2021 1.560,00 Eur   037/20 18.12.2020 Olivier production s.r.o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/20/0128 plagáty, banery 840,00 Eur   035/20 18.12.2020 Olivier production s.r.o. Pažica 13/E, 080 06 Prešov 44209380
DFB/20/0129 STL 5.054,00 Eur Z127024/2008+dod.1 044/20 22.12.2020 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0130 prenájom priestorov  chránenej dielne  1.183,20 Eur Z o prenájme priestorov   22.12.2020 Relax-fit Gold, spol. s r.o. Plzenská 2, 080 01 Prešov 46557504
DFB/20/0131 BOZP a PO za 4Q/2020 194,40 Eur Mandátna zmluva   30.12.2020 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/20/0132 VBA prístup VUCNET za 1/2021 58,80 Eur 0120061268+dod.   11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0133 telefónne poplatky za 01/2021 10,80 Eur RD č. 275/2020/IKT   11.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0134 telefónne poplatky za 12/2020 2,83 Eur     12.01.2021 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0135 PZS za 12/2020 16,80 Eur Zml. PZS 28.6.2013   12.01.2021 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568