Faktúry za rok 2020

 

 

 

Číslo faktúry  Popis plnenia faktúry

Celková

hodnota v €

Zmluva

Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

(názov, eno)

Dodávateľ

(adresa)

Dodávateľ

(IČO)

DFB/20/0001 EMK Citroen  18,00 Eur   001/20 07.01.2020 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/20/0002 telefónne poplatky, mobil 110,75 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   13.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0003 prenájom priestorov v DJZ 02/2020 4. 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   13.01.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0004 ISPIN - služba č. 2 RAP r. 2020 964,51 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   14.01.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0005 servisné práce ISPIN 1Q/2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP 15.01.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0006 nové verzie MAGMA 1Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242 17.01.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0007 catering 3. 500,00 Eur 002/20 17.01.2020 MAGISTER - Prešov, spol. sr.o. Floriánova 4, 080 01 Prešov 44325100
DFB/20/0008 hudobný doprovod 550,00 Eur   003/20 23.01.2020 Etudy Média Art Kendice 272, 082 01 Kendice 42089646
DFB/20/0009 prenájom priestorov v DJZ dňa 9.2.2020 800,00 Eur ZoPS č. Z 33/PR/2019   28.01.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0010 poplatok za vrátenie STL 0,00 Eur Z 127024/2008+dod. 1   29.01.2020 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0011 tonery 113,40 Eur   006/20 04.02.2020 ABEL-Computer s. r. o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/20/0012 telefónne poplatky 10,81 Eur     06.02.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0013 kancelárske potreby 264,88 Eur   007/20 06.02.2020 OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/20/0014 PZS za 1/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   10.02.2020 ProCare a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0015 telefónne poplatky, mobil 117,96 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   11.02.2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0016 provízia za predaj vstupeniek zo dňa 9.2.2020 144,40 Eur ZoPS č. Z 33/PR/2019   12.02.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0017 prenájom priestorov v DJZ za 03/2020 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   12.02.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0018 telefónne poplatky 3,17 Eur     13.02.2020 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0019 kurz prvej pomoci 40,00 Eur   005/20 17.02.2020 Slovenský červený kríž Jarková 45, 080 01 Prešov 00416231