Faktúry za rok 2020

 

 

 

Číslo faktúry  Popis plnenia faktúry

Celková

hodnota v €

Zmluva

Objednávka Došla dňa

Dodávateľ

(názov, eno)

Dodávateľ

(adresa)

Dodávateľ

(IČO)

DFB/20/0001 EMK Citroen  18,00 Eur   001/20 07.01.2020 STK control, spol. s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/20/0002 telefónne poplatky, mobil 110,75 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   13.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0003 prenájom priestorov v DJZ 02/2020 4. 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   13.01.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0004 ISPIN - služba č. 2 RAP r. 2020 964,51 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   14.01.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0005 servisné práce ISPIN 1Q/2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   15.01.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0006 nové verzie MAGMA 1Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   17.01.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0007 catering 3. 500,00 Eur   002/20 17.01.2020 MAGISTER - Prešov, spol. sr.o. Floriánova 4, 080 01 Prešov 44325100
DFB/20/0008 hudobný doprovod 550,00 Eur   003/20 23.01.2020 Etudy Média Art Kendice 272, 082 01 Kendice 42089646
DFB/20/0009 prenájom priestorov v DJZ dňa 9.2.2020 800,00 Eur ZoPS č. Z 33/PR/2019   28.01.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0010 poplatok za vrátenie STL 0,00 Eur Z 127024/2008+dod. 1   29.01.2020 Ticket Service s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0011 tonery 113,40 Eur   006/20 04.02.2020 ABEL-Computer s. r. o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/20/0012 telefónne poplatky 10,81 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   06.02.2020 Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0013 kancelárske potreby 264,88 Eur   007/20 06.02.2020 OFFICE DEPOT s. r. o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36192384
DFB/20/0014 PZS za 1/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   10.02.2020 ProCare a. s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0015 telefónne poplatky, mobil 117,96 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   11.02.2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0016 provízia za predaj vstupeniek zo dňa 9.2.2020 144,40 Eur ZoPS č. Z 33/PR/2019   12.02.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0017 prenájom priestorov v DJZ za 03/2020 4. 154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   12.02.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0018 telefónne poplatky 3,17 Eur     13.02.2020 O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0019 kurz prvej pomoci 40,00 Eur   005/20 17.02.2020 Slovenský červený kríž Jarková 45, 080 01 Prešov 00416231
DFB/20/0020 ročný prístup na portál 165,00 Eur   009/20 21.02.2020 Poradca podnikateľa, s. r. o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Źilina 31592503
DFB/20/0021 obal na cimbal 350,00 Eur   011/20 21.02.2020 Lenka Ilečková Mošurov 5, 082 67 51762099
DFB/20/0022 case káble, case repro, doprava 1 314,00 Eur   014/20 21.02.2020 MELLO cases, s. r. o. Langsfeldova 3, 036 01 Martin 44150075
DFB/20/0023 batérie, nabíjačky, káble 872,40 Eur   012/20 21.02.2020 Stanislav Greš Jána Chalupku 2, 060 01 Kežmarok 43720030
DFB/20/0024 STL 7 581,00 Eur   015/20 25.02.2020 Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0025 prenájom zvukovej techniky 130,00 Eur   008/20 02.03.2020 Atrey MEDIA, s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/20/0026 inštalácia rozvádzača a záložného zdroja 250,00 Eur   010/20 02.03.2020 Atrey MEDIA, s. r. o. Sabinovská 61, 080 01 Prešov 52419134
DFB/20/0027 služby spojené s prenájmom nebyt. priestorov 04/2020 4 154,66 Eur Z o Výp. č. 1/HP/2012   04.03.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
ZDF/20/0002 web hosting a reg. poplatok  90,31 Eur   017/20 03.03.2020 Atlantis Systems s. r. o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
DFB/20/0028 účtovné súvsťažnosti v samospráve 33,00 Eur   018/20 06.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1, 080 01 Prešov 31954120
DFB/20/0029 PZS za 2/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   06.03.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0030 školenie - ročné zúčtovanie dane 71,70 Eur   016/20 06.03.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0031 telefónne poplatky  10,80 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.03.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0032 web hosting a reg. poplatok  90,31 Eur   017/20 10.03.2020 Atlantis Systems s.r.o. Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230
DFB/20/0033 telefónne poplatky, mobil 118,39 Eur A5818090,A3729727   12.03.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0034 telefónne poplatky 4,78 Eur     13.03.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0035 antibakteriálne gély 59,40 Eur   020/20 30.03.2020 Sport&More, s.r.o.  Sedmokrásková 1, 821 02 Bratislava 50681567
DFB/20/0036 kufre, mikrofóny, reproduktory 3.143,58 Eur   013/20 31.03.2020 G-Tec Professional s.r.o. Mýtna 36, 902 01 35868929
DFB/20/0037 prenájom neb. priestorov DJZ 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   02.04.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0038 mobilný telefón Samsung  264,15 Eur A3961020   14.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0039 puzdro na mobil Samsung 39,99 Eur A3961020   14.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0040 telefónne poplatky 15,29 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   14.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0041 MAGMA HCM 1.Q 2020 135,29 Eur SK-2018-Z242   14.04.2020 AUTOCONT s. r. o. Strojnícka 1, 080 06 Prešov 36396222
DFB/20/0042 PZS za 3/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   14.04.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0043 servisné práce ISPIN 2Q/2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   14.04.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0044 telefónne poplatky, mobil 122,57 Eur A5818090,A3729727,A3961020   14.04.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0045 telefónne poplatky 5,82 Eur     16.04.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0046 výkon technika BOZP a PO 1Q/2020 194,40 Eur Mandátna zmluva   20.04.2020 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/20/0047 vysielačky Motorola DP 1400 2. 020 Eur   019/20 22.04.2020 MÚRCASS s. r. o. Tajovského 6, 040 01 Košice 36168688
DFB/20/0048 nové verzie MAGMA HCM - 2Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   27.04.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 0800 6 Prešov 36396222
DFB/20/0049 prenájom priestorov DJZ 06/2020 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   05.05.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0050 telefónne poplatky 04/2020 15,17 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   07.05.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0051 PZS za 04/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   11.05.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0052 telefónne poplatky, mobily 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dodatok   13.05.2020 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0053 telefónne poplatky 4,44 Eur     14.05.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0054 STL 7.581,00 Eur   022/20 27.05.2020 Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 52005551
DFB/20/0055 popruhy na obal cimbalu 50,00 Eur   023/20 01.06.2020 Lenka Ilečková Mošurov 5, 082 67 Terňa 51762099
DFB/20/0056 prenájom neb. priestorov DJZ 4.154,66 Eur Z o Výp. č.1/HP/2012   02.06.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0057 PZS za 5/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.6.2013   09.06.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0058 telefónne poplatky 05/2020 15,10 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.06.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0059 telefónne poplatky 05/2020 5,05 Eur     12.06.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/20/0060 telefónne poplatky, mobily 113,79 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dodatok   15.06.2020 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0061 prístup do CRE 4,50 Eur   026/20 16.06.2020 Slovenská komora exekútorov ul. Šusteková 49, 851 04 Bratislava 35659718
DFB/20/0062 zdravotný dohľad pre 2. riziko 420,00 Eur   004/20 23.06.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0063 online školenie ISPIN 71,70 Eur   024/20 01.07.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0064 MAGMA HCM 2. Q/2020 135,29 Eur SK-2018-Z242   02.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 0800 6 Prešov 36396222
DFB/20/0065 nové verzie MAGMA HCM 3.Q/2020 25,49 Eur SK-2018-Z242   02.07.2020 AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 1, 0800 6 Prešov 36396222
DFB/20/0066 PZS za 6/2020 19,20 Eur Zml. PZS 28.06.2013   06.07.2020 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 05 Bratislava 35890568
DFB/20/0067 prenájom priestorov v DJZ 08/2020 4.154,66 Eur Zo Výp. č.1/HP/2012   06.07.2020 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/20/0068 telefónne poplatky 06/2020 15,44 Eur 485/2015/OINF, Dohoda o Voice VPN č.0120070385+dod.   09.07.2020 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/20/0069 BOZP a PO za 2Q/2020 194,40 Eur Mandátna zmluva   10.07.2020 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/20/0070 servisné práce ISPIN od 1.7.2020-30.9.2020 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZP   13.07.2020 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 00602311
DFB/20/0071 mobily, telefónne poplatky 114,07 Eur A5818090,A3729727,A3961020+dod.   13.07.2020 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/20/0072 telefónne poplatky 06/2020 2,01 Eur     15.07.2020 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863