Číslo Názov Dodávateľ/Zmluvná strana Suma Dátum uzavretia Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dátum platnosti do:
MK-08/2020/3.2  Z M L U V A o poskytnutí dotácie  Ministerstvo kultúry SR  uvedená v zmluve 22.06.2020 03.07.2020 04.07.2020 31.12.2020


XX">