Číslo Názov Dodávateľ/Zmluvná strana Suma Dátum uzavretia Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dátum platnosti do
MK-08/2020/3.2  Z M L U V A o poskytnutí dotácie  Ministerstvo kultúry SR  uvedená v zmluve 22.06.2020 03.07.2020 04.07.2020 31.12.2020
  Dohoda o príležitostnom spoločnom VO Prešovský samosprávny kraj neuvedená 07.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 neuvedený
20-331-00844 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8 000,00 Eur 23.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 30.04.2021
2020/UV/5 Zmluva o podaní um. výkonu a poskytnutí licencie na jeho vysielanie Pezinské kultúrne centrum 2 000,00 Eur 10.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 08.09.2020
  Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek IFNE Software, s.r.o. uvedená v zmluve 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 doba neurčitá
Z 1/EN/2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci Divadlo Jonáša Záborského uvedené v zmluve 24.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 doba neurčitá
  Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 570,00 Eur 25.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 30.08.2020
  Hromadná licenčná zmluva SOZA uvedená v zmluve 21.09.2020 08.10.2020 09.10.2020 doba neurčitá
1 Dodatok č.:1 k zmluve č.: 104005031 AXA d.d.s., a.s. 5% z hrubej mzdy 29.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 doba neurčitá
1 Dodatok č.1 k zmluve č.:42080649/PO1570 NN Tatry Sympatia, d.d.s, a.s. 5% z hrubej mzdy 29.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 doba neurčitá
001 Dodatok č.001 k zmluve č.:200844 DDS Tatra banky, a.s. 5% z hrubej mzdy 30.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 doba neurčitá
Z 12/PR/2020 Zmluva o poskytnutí služby Divadlo Jonáša Záborského 1 350,00 Eur 14.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 30.01.2021
  Zmluva o prenájme priestorov vrátane služieb chránenej dielne Relax-fit Gold, spol. s r.o. 1 183,20 Eur 14.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 31.12.2020


XX">