Číslo Názov Dodávateľ/Zmluvná strana Suma Dátum uzavretia Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dátum platnosti do
A3961020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.
859,15 Eur 31.03.2020 31.03.2020 01.04.2020 31.03.2022
MK-08/2020/3.2  Z M L U V A o poskytnutí dotácie  Ministerstvo kultúry SR  2 550,00 Eur 22.06.2020 03.07.2020 04.07.2020 31.12.2020
  Dohoda o príležitostnom spoločnom VO Prešovský samosprávny kraj neuvedená 07.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 neuvedený
20-331-00844 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 8 000,00 Eur 23.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 30.04.2021
2020/UV/5 Zmluva o podaní um. výkonu a poskytnutí licencie na jeho vysielanie Pezinské kultúrne centrum 2 000,00 Eur 26.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 08.09.2020
  Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek IFNE Software, s.r.o. uvedená v zmluve 12.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 doba neurčitá
Z 1/EN/2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci Divadlo Jonáša Záborského uvedené v zmluve 24.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 doba neurčitá
  Zmluva o účinkovaní Košické folklórne štúdio 570,00 Eur 25.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 30.08.2020
  Hromadná licenčná zmluva SOZA 245,52 Eur 21.09.2020 08.10.2020 09.10.2020 doba neurčitá
1 Dodatok č.:1 k zmluve č.: 104005031 AXA d.d.s., a.s. 5% z hrubej mzdy 29.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 doba neurčitá
1 Dodatok č.1 k zmluve č.:42080649/PO1570 NN Tatry Sympatia, d.d.s, a.s. 5% z hrubej mzdy 29.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 doba neurčitá
001 Dodatok č.001 k zmluve č.:200844 DDS Tatra banky, a.s. 5% z hrubej mzdy 30.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 doba neurčitá
Z 12/PR/2020 Zmluva o poskytnutí služby Divadlo Jonáša Záborského 1 350,00 Eur 14.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 30.01.2021
  Zmluva o prenájme priestorov vrátane služieb chránenej dielne Relax-fit Gold, spol. s r.o. 1 183,20 Eur 14.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 31.12.2020

 

Zmluvy za predstavenia 2020

 

Číslo Názov  Zmluvná strana Suma Dátum
1. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Mestské kultúrne osvetové stredisko Snina 1500€ 20.12.2019
2. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Mestské kultúrne osvetové stredisko Snina 750€ 20.12.2019
3. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Mestské kultúrne osvetové stredisko Snina 750€ 20.12.2019
4. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia ZŠ v Raslaviciach 1000KP 28.2.2020
5. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Snakov 1400€ 10.6.2020
6. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Orlov 1400€ 10.6.2019
7. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Oľka 1400€ 7.8.2020
8. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Obec Kružlov 1400€ 7.8.2020
9. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Pezinské kultúrne centrum Pezinok 2000€ 10.7.2020
10. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Podduklianske osvetové stredisko Svidník 1000€ 12.9.2020
11. Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia DMB Audio s.r.o. 1200€ 15.9.2020


XX">