Objednávky  2020

 

Č. Objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky

Objednávky spolu

(EUR)

Dátum vyhotovenia Schválil
001/20 STK control, spol. s r.o. 31713394 opakovaná EMK Citroen 18,00 Eur 07.01.2020 Mgr. Juraj Švantner
002/20 MAGISTER - Prešov, spol. s r. o.  44325100 catering na Novoročné stretnutie VUC 3. 500,00 Eur 13.01.2020 Mgr. Juraj Švantner
003/20 Etudy Média Art 42089646 hudobný doprovod počas večera  550,00 Eur 13.01.2020 Mgr. Juraj Švantner
004/20 ProCare, a.s. 35890568 zdravotný dohľad - 2. kategória 420,00 Eur 23.01.2020 Mgr. Juraj Švantner
005/20 Slovenský červený kríž Prešov 00416231 kurz prvej pomoci 40,00 Eur 27.01.2020 Mgr. Juraj Švantner
006/20 ABEL-Computer s.r.o. 31634788 tonery 113,40 Eur 03.02.2020 Mgr. Juraj Švantner
007/20 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 kancelárske potreby 264,88 Eur 05.02.2020 Mgr. Juraj Švantner
008/20 Atrey MEDIA s. r. o. 52419134 prenájom zvukovej techniky 130,00 Eur 07.02.2020 Mgr. Juraj Švantner
009/20 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 ročný prístup na portál vssr.sk 165,00 Eur 12.02.2020 Mgr. Juraj Švantner