Zmluvy za rok 2021

 

Číslo Názov

Dodávateľ/

Zmluvná strana

Suma 

Dátum

uzavretia

Dátum

zverejnenia

Dátum

účinnosti

Dátum

platnosti do

 0004-2018000186 Zmluva medzi prevadz. a sprostred. o spracovaní OÚ BTS-PO, sro  neuvedená  04.01.2021  04.01.2021  05.01.2021 doba určitá do dňa ukončenia platnosti Základnej zmluvy
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-331-00844 Fond na podporu kultúry národnostných menšín neuvedená 02.02.2021 02.02.2021 03.02.2021  
Z 01/PR/2021 Zmluva o poskytnutí služieb  Divadlo Jonáša Záborského 600,00 EUR 11.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 04.06.2021
Dodatok č.2 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č.20-331-00844 Fond na podporu kultúry národnostných menšín neuvedená 16.04.2021 25.05.2021 26.05.2021  
69411280011 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Národná diaľničná spoločnosť, as neuvedená 09.06.2021 09.06.2021 10.06.2021  
69411280021 Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest Národná diaľničná spoločnosť, as neuvedená 09.06.2021 09.06.2021 10.06.2021  
69411280012 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky Národná diaľničná spoločnosť, as neuvedená 09.06.2021 09.06.2021 10.06.2021  
69411280022 Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky Národná diaľničná spoločnosť, as neuvedená 09.06.2021 09.06.2021 10.06.2021  
1 Licenčná zmluva NUNEZ NFE sro 5,00 EUR 15.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 31.12.2021
Z 06/PR/2021 Zmluva o poskytnutí služieb Divadlo Jonáša Záborského 750,00 EUR 22.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 03.07.2021
2 Licenčná zmluva NUNEZ NFE sro 5,00 EUR 09.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 31.12.2021
KZ č. 1/2021
 Kúpna zmluva č. 1/2021  Tempus - Trans sro, IČO:31712380 104 280,00 EUR 13.10.2021 13.10.2021 14.10.2021 11.04.2022
 Z 07/PR/2021      Zmluva o poskytnutí služieb Divadlo Jonáša Záborského 750,00 EUR 09.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 19.12.2021
1 Zmluva o digitálnej distribúcii Spinaker s.r.o. neuvedená 03.12.2021 03.12.2021 04.12.2021 31.01.2023