Zmluvy za rok 2021

 

Číslo Názov

Dodávateľ/

Zmluvná strana

Suma 

Dátum

uzavretia

Dátum

zverejnenia

Dátum

účinnosti

Dátum

platnosti do

 0004-2018000186 Zmluva medzi prevadz. a sprostred. o spracovaní OÚ BTS-PO, s.r.o.  neuvedená  04.01.2021  04.01.2021  05.01.2021 doba určitá do dňa ukončenia platnosti Základnej zmluvy