Zbor

 Mgr. Dana Haľamová


 Mgr. Martina Svítková


 Bc. Emma Berezanych


 Ľudmila Kozireva


 

 

 Bc. Martina Ťasková


 Mgr. Valéria Černak, PhD


 

 

     

 Mgr. art. Matúš Bujňák


 Matúš Pavelčák


 Viktor Ťasko


 Kuzma Kokhan


 Jaroslav Baláž


 Mgr. Marek Mochnáč


 Peter Gáč