Objednávky za rok 2017

 


 

Č. objednávky Dodávateľ IČO Predmet objednávky Objednávka spolu (EUR) Dátum vyhotovenia Schválil
001/17 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov
00605956 overenie tachografu, baterka tachografu
 101,40 Eur
5.1.2017
Mgr. Juraj Švantner
002/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča
102,00 Eur
5.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
003/17 ŠARMXPRINT, s.r.o.
45373370 tlač bulletinov
557,80 Eur
5.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
004/17 Dancemaster, o.z.
48413046 baletné cvičky
17,90 Eur
5.1.2016 Mgr. Juraj Švantner
005/17 Ľubomír Iľko
35278579 recepcia 1 189,51 Eur 10.1.2016 Mgr. Juraj Švantner
006/17 Antonín Žižka 66310946 fotografické práce 120,00 Eur 10.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
007/17 Waldemar Rura 14361451 prenájom zvukovej techniky 650,00 Eur 10.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
008/17 Peter Grejták 33634271 kamerová služba 990,00 Eur 10.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
009/17 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00610992 meranie hluku v orchestri PUĽS-u 279,65 Eur 25.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
010/17 Marián Troliga - MT 10671315 techniké a hygienické prostriedky pre údržbu vozového parku PUĽSu 708,28 Eur 25.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
011/17 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 prostriedky a služby spojené s údržbou autobusu 749,89 Eur 25.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
012/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča
312,00 Eur
31.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
013/17 Chironax - medicentrum s.r.o. 36257974 výtvarný návrh kostýmov a scény 3 500,00 Eur 31.1.2017 Mgr. Juraj Švantner
014/17 Ing. Marián Zvolenský - RESET 33951578 update - úprava programu IngoHonor 50,00 Eur 8.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
015/17 Kriváň - metrový textil 17153051 materiál - látky

1 615,23 Eur 

16.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
016/17 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 grafická úprava - billboardov, plagátov 48,00 Eur 20.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
017/17 Tomáš Teniak TENAOIL 37405519 klinové remene 14,40 Eur 20.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
018/17 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 technické služby, opravy 60,13 Eur 21.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
019/17 ABEL - Computer, s.r.o. 31634788 tonery HP, Canon 262,20 Eur 23.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
020/17 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. 35505745 tlač plagátov, tlač a prenájom billboardov 655,20 Eur 23.2.2017 Mgr. Juraj Švantner
021/17 Marián Dráč - M.D.Reklama 47999004 informačné tabule 60,00 Eur 8.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
022/17 O.S.V.O. s.r.o. 36450928 vylepovanie plagátov 44,16 Eur 8.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
023/17 Atlantis systems, s.r.o. 35844230 web hosting, obnova domény puls-slovakia. 90,31 Eur 8.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
024/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 348,00 Eur
10.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
025/17 Mesto Medzilaborce 31699715 prenájom sály 30,00 Eur 16.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
026/17 Ing. Ján Mačuga 41707303 oprava, ladenie akordeónu 250,00 Eur 16.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
027/17 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 stravné lístky 3 673,44 Eur 23.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
028/17 Waldemar Rura 14361451 prenájom zvukovej techniky 353,80 Eur 23.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
029/17 Pardon - BB, s.r.o. 31624537 tvorba, uverejnenie plošnej inzercie 132,79 Eur 23.3.2017 Mgr. Juraj Švantner
030/17 Mesto Trebišov 00331996 prenájom sály 160,00 Eur 3.4.2017 Mgr. Juraj Švantner

031/17

EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 336,00 Eur 3.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
032/17 Helena Hnátová GAMATEX 37256793 krajčírske potreby, materiál 408,00 Eur 3.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
033/17 Theatro A -HA, o.z. 42032890 skomponovanie hudby 3 000,00 Eur 3.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
034/17 Olivier production s.r.o. 44209380

návrh a tlač propagačných materiálov

1 404,00 Eur 7.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
035/17 O.S.V.O. comp 36460141 výlep plagátov 55,20 Eur 24.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
036/17 Divadlo Jonáša Záborského 37783432 zhotovenie kostýmov 868,00 Eur 26.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
037/17 CIPISEK-Cipo, s.r.o. 47973269 šitie krojových častí
1 073,00 Eur 26.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
038/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 408,00 Eur 28.4.2017 Mgr. Juraj Švantner
039/17 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko, o.z. 35505745 prenájom billboardov 240,00 Eur 2.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
040/17 Tomáš Teniak TENA OIL 37405519 autosúčiastky 407,59 4.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
041/17 Peter Grejták 22906495 zhotovenie videozáznamu a prepis na USB 1 105,00 Eur 9.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
042/17 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 servis a údržba na MV Renault 324,77 Eur 9.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
043/17 3b, s.r.o. 36513148 tričká s potlačou 443,52 Eur 9.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
044/17 STK control, spol. s.r.o. 31713394 technická a emisná kontrola vozidla Renault  75,00 Eur 16.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
045/17 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 00165361 prenájom sály 270,00 Eur 23.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
046/17 Grif graphics, s.r.o. 45853398 prenájom horizontu v Aule SZU Banská Bystrica 99,96 Eur 23.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
047/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 648,00 Eur 31.5.2017 Mgr. Juraj Švantner
048/17 Mgr.art. Veronika Šoltysová Rabadová
50661388 nahrávanie, mixáž a mastering CD nahrávky
1 120,00 Eur 19.6.2017 Mgr. Juraj Švantner
049/17 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 stravné lístky 3 673,44 Eur 22.6.2017 Mgr. Juraj Švantner
050/17 STK control, spol. s.r.o. 31713394 technická a emisná kontrola autobusu
75,00 Eur 26.6.2017 Mgr. Juraj Švantner
051/17 Ľubomír Iľko 35278579 občerstvenie 203,59 Eur 29.6.2017 Mgr. Juraj Švantner
052/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 282,00 Eur 30.6.2017 Mgr. Juraj Švantner
053/17 MUZIKUS, s.r.o. 36658502 hudobný nástroj 219,99 Eur 11.7.2017 Mgr. Juraj Švantner
054/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 540,00 Eur 17.8.2017 Mgr. Juraj Švantner
055/17 Tomáš Teniak TENA OIL 37405519 zdvíhacie zariadenie okna a autobatérie 571,20 Eur 21.8.2017 Mgr. Juraj Švantner
056/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 918,00 Eur 31.8.2017 Mgr. Juraj Švantner
057/17 Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov 00605956 kontrola a diagnostika autobusu 73,44 Eur 6.9.2017 Mgr. Juraj Švantner
058/17 Hudobné nástroje ePlay - Igor Rybnikár 43577652 štipcové lampičky 31,40 Eur 7.9.2017 Mgr. Juraj Švantner
059/17 B.K. Prešov, s.r.o. 36475289 oprava autobusu 914,15 Eur 12.9.2017 Mgr. Juraj Švantner
060/17 OFFICE DEPOT s.r.o. 36192384 kancelárske potreby, občerstvenie 84,11 Eur 14.9.2017 Mgr. Juraj Švantner
061/17 National Pen Promotional Products LTD 972 6444O kancelárske potreby 55,99 Eur 25.9.2017 Mgr. Juraj Švantner
062/17 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 stravné lístky 3 673,44 Eur 25.9.2017 Mgr. Juraj Švantner
063/17 Jozef Krahuta - CIPISEK 32930364 materiál na kroje
624,00 Eur 4.10.2017 Mgr. Juraj Švantner
064/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 1 314,43 Eur  5.10.2017 Mgr. Juraj Švantner
065/17 HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. 46456554 husľové sady 86,00 Eur 27.10.2017 Mgr. Juraj Švantner
066/17 EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 391,10 Eur

9.11.2017

Mgr. Juraj Švantner
067/17 Olivier production s.r.o. 44209380 tlač plagátov 828,00 Eur 15.11.2017 Mgr. Juraj Švantner

068/17

GZ Media, a.s. 27380068 výroba CD nosiča 733,99 Eur 22.11.2017 Mgr. Juraj Švantner
069/17 Marek Sabo 42335591 dámske šaty 272,80 Eur 27.11.2017 Mgr. Juraj Švantner
070/17 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 stravné lístky 3 673,44 Eur 29.11.2017 Mgr. Juraj Švantner

071/17

EL-DE trans, DENIS SZENTESI 45371521 služby vodiča 520,13 Eur
1.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
072/17 Tomáš Teniak TENA OIL 37405519 autosúčiastky 19,20 Eur 1.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
073/17 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 stoličky 291,28 Eur - 6.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
074/17 STK control, spol. s.r.o. 31713394 technická a emisná kontrola vozidla Citroen 54,00 Eur 6.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
075/17 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 ročný prístup na portál 96,00 Eur 12.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
076/17

ELEKTROSPED, a.s.

35765038 kávovar 671,70 Eur 14.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
077/17 ABEL-Computer s.r.o. 31634788 tonery 231,60 Eur 15.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
078/17 Ľubomír Iľko 35278579 občerstvenie 151,31 Eur 15.12.2017 Mgr. Juraj Švantner
079/17 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 stravné lístky 10 916,64 Eur 20.12.2017 Mgr. Juraj Švantner