Vedenie

 

                         

                      

Mgr.Juraj Švantner

Riaditeľ

Dátum narodenia: 14.júl 1960
Vzdelanie: UPJŠ v Prešove – PF (1984)

Profesionálna prax:
- 2014 – Poddukelský umelecký ľudový súbor – riaditeľ
- 2008 – 2014 – PUĽS – manažér
- 2003 – 2008 – DAD – manažér a člen orchestra PUĽS
- 1999 – 2003 – DAD – umelecký vedúci, manažér a člen orchestra PUĽS
- 1993 – 1999 – DAD – manažér a člen orchestra PUĽS
- 1990 – 1993 – DAD – člen orchestra PUĽS
- 1988 – 1990 – UND – vedúci orchestra PUĽS
- 1986 – 1988 – UND – člen orchestra PUĽS
- 1984 – 1986 – učiteľ hudobnej výchovy

 

 

 

 

 

 

 Ing. Alena Verčimáková

ekonomické odelenie


 Mgr. Matúš Jaško

manažér


 


Mgr.art. Viliam Mikula

vedúci baletu


 Miloš Ramazetter

vedúci zboru


 Miloš Veverka

vedúci orchestra