História

Úvod do histórie

Poddukelský umelecký ľudový súbor (PUĽS) – profesionálny súbor piesní a tancov so sídlom v Prešove. Vznikol ako Poddukelský ukrajinský ľudový súbor - súčasť Ukrajinského národného divadla (dnes Divadlo A. Duchnoviča) v roku 1955. Neskôr získal Štatút MK 9341/71 – Um. Predchodcom Puľsu bol profesionálny Ukrajinský národný súbor piesní a tancov, založený 9. II. 1953 so sídlom v Medzilaborciach a Cemjate pri Prešove.

Riaditeľom bol Juraj Kosťuk, ktorý bol do roku 1958 prvým umeleckým vedúcim PUĽS-u. V ďalších dvoch sezónach súbor umelecky viedli Juraj Cimbora a Ľudmila Poliaková, potom Štefan Ladižinský /1960 – 1965/. V rokoch 1968 až 1972 súbor viedla pani Melánia Nemcová. Od roku 1976 do roku 1979 bol umeleckým vedúcim Rudolf Smoter, od roku 1980 Andrej Hnát, až do roku 1989. V rokoch 1990 – 1993 súbor umelecky smeroval Vladimír Ljubimov. V rokoch 1993 – 1996 viedol súbor Vladimír Marušin. V rokoch 1996 - 1999 ho vystriedal Rudolf Smoter, následne v období rokov 1999 – 2003 bol umeleckým vedúcim Juraj Švantner a v rokoch 2003 – 2008 teleso umelecky viedol Miroslav Morochovič.
V roku 1991 sa názov súboru mení na Poddukelský umelecký ľudový súbor.
Od januára 2008 sa PUĽS organizačne osamostatnil a jeho zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Po osamostatnení súboru od mája 2008 – 2014 bol riaditeľom Vladimír Marušin. V súčasnosti je riaditeľom PUĽS-u Juraj Švantner

Tanečný súbor

Prvými choreografmi PUĽS-u boli Vladimír Libovický a dlhoročná vedúca umelecká osobnosť Melánia Nemcová (1957 - 73). Po jej odchode bol vedúcim tanečného súboru dlhoročný sólista Ivan Čisárik (1973 - 79). V rokoch 1979 - 80 a 1984 - 91 umelecky viedla teleso pedagogička a choreografka Stanislava Semjanová-Selčanová. 1980-1983 formoval súbor ako umelecký šéf Juraj Goga, ktorý pôsobil v súbore ako choreograf od 1971.
Neskôr, krátko stál na čele súboru choreograf Pavol Širák (1983 – 84). V rokoch 1985 – 1989 tanečnú zložku viedla opäť Stanislava Semjanová-Selčanová. V 1991 – 96 prevzal umelecké vedenie tanečník a choreograf Vladimír Marušin.
Po jeho odchode pracoval tanečný súbor PUĽS-u, v rokoch 1997 až 2001 opäť pod vedením Juraja Gogu. Vedúcim a choreografom tanečného súboru sa stal na obdobie rokov 2003 - 08 Miroslav Morochovič. Po osamostatnení sa súboru, v roku 2008 umelecky profiloval tanečný súbor choreograf Vladimír Marušin, v súčasnosti vedie súbor sólista baletu PUĽS-u Juraj Velebír.

Zbor, Orchester

Prvým zbormajstrom bol Juraj Kosťuk, ktorý bol zároveň aj prvým umeleckým vedúcim. Ďalšími osobnosťami, ktoré prispeli k vybudovaniu profesionálneho zboru boli Juraj Cimbora, tiež ako skladateľ, potom Štefan Ladižinský. Zbormajstrom s najdlhším pôsobením pri zbore Puľs-u bol Miroslav Burgr (1963 – 1977), ktorého vystriedal Václav Dvořák. Jeho profesionálny prístup vyprofiloval zbor PUĽS-u na špičkové teleso, spievajúce nielen súborový repertoár, ale s ľahkosťou zvládal a j repertoár klasický. Ďalšou osobnosťou zboru bol Vladimír Ljubimov, ktorý pôsobil ako zbormajster v rokoch 1984 – 1993. Po jeho odchode došlo k čiastočnej redukcii hlasov, čo sa odzrkadlilo aj na repertoári zboru, transformujúceho sa postupne na spevácku skupinu. K najznámejším zborovým skladbám patrí určite skladba J. Cimboru: Ej, hoj, tili, tili, tili a tiež pieseň interpretovaná Máriou Mačoškovou: Pila ja palinku.

Najznámejší sólisti zboru: Mária Mačošková, Mária Iľaščiková, Regina Jaroščáková, Mária Hrabovská, Jozef Príhoda, Rudolf Smoter, Jozef Pigula a ďalší.

Najznámejší dirigenti: Rudolf Šulák, Jaroslav Pokorný, Juraj Cimbora, Miroslav Burgr, Július Selčan, Vladimír Ljubimov a ďalší.
Najznámejší koncertní majstri: Viliam Bitto, Koloman Bari, Šarközy Július.