Faktúry za rok 2014

 
 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/14/0001 stravné lístky 2 057,14 Eur   002/14 8.1.2014 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves 31328695
DFB/14/0002 ženské krpce, mužské tanečné topánky
210,00 Eur
  060/13
8.1.2014
CIPISEK, s.r.o.
Podhradík 9, 080 06 Prešov
36794023
DFB/14/0003
prenájom nebyt.priestorov
4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012
  8.1.2014 Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov
37783432
DFB/14/0004
telefónne poplatky - Orange
81,64 Eur
A3729727, A396102 0+do
A5818090 + dodatok
13.1.2014
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
DFB/14/0005
technická kontrola MV KAROSA PO-022BR
42,10 Eur
  001/14 16.1.2014 STK Control, spol. s.r.o.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
31713394
DFB/14/0006 iSPIN - rozsah služby č.2 RAP za rok 2014
964,51 Eur
SPIN-283-2007/S/ OvZP
  21.1.2014 Asseco Solutions, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
00602311
DFB/14/0007 servisné práce iSPIN od 1.1.2014 do 31.3.2014 387,14 Eur
SPIN-283-2007/S/ OvZP   28.1.2014
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0008
stravné lístky, odmena za službu
2 238,65 Eur
Z o zabezpeč.str+dod
010/14 4.2.2014
Edenred Slovakia, s.r.o
Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves 31328695
DFB/14/0009 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012
  6.2.2014 Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0010
kancelársky stôl, držiak PC, skrinky
798,00 Eur
  003/14 6.2.2014
NOBYT, s.r.o.
Sabinovská 32, 080 01 Prešov
36451941
DFB/14/0011 telefónne poplatky - pevná linka
27,48 Eur
    7.2.2014 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
DFB/14/0012
pracovná zdravotná služba za 01-2014
16,80 Eur Doh. o zmene záväzku
  10.2.2014 ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35890568
DFB/14/0013 telefónne poplatky - Orange 78,00 Eur
A3729727, A396102 0+do
A5818090 + dodatok
12.2.2014 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0014
telefónne poplatky - O2 2,40 Eur
    12.2.2014 Telefónica Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863
DFB/14/0015
servis - oprava inštalácie Windowsu PC zostavy
23,70 Eur
  004/14
17.2.2014
PC Worms, s.r.o.
Exnárová 23, 080 01 Prešov
44111266
DFB/14/0016
metrový textil-bavlna, dekoračka, baranček
1631,38 Eur
  006/14
19.2.2014 Kriváň
Hlavná 136, 080 01 Prešov
17153051
DFB/14/0017
seminár 47,00 Eur
  prihláška
24.2.2014
EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava
36287229
DFB/14/0018 prenájom sály
100,00 Eur
  007/14
25.2.2014 MsKS Michalovce
Námestie osloboditeľov 25, 0171 01 Michalovce
00186660
DFB/14/0019
stravné lístky
2 541,17 Eur Z o zabezpeč.str+dod
015/14
4.3.2014 Edenred Slovakia, s.r.o
Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves
31328695
DFB/14/0020 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   6.3.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov
37783432
DFB/14/0021 telefónne poplatky - pevná linka
18,47 Eur
    10.3.2014 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
DFB/14/0022 vyšívanie ženských manžiet na košele
298,00 Eur
  013/14 10.3.2014
CIPISEK, s.r.o. Podhradík 9, 080 06 Prešov 36794023
DFB/14/0023
čistiace a hyg.potreby
83,69 Eur
  016/14
12.3.2014 Fifty - Fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861
DFB/14/0024
Halogénové žiarovky
99,48 Eur
  014/14
12.3.2014
AVACO MULTIMEDIA, s.r.o.
Kúpeľná 1, 080 01 Prešov
31712436
DFB/14/0025
telefónne poplatky - O2
2,11 Eur
    12.3.2014
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863
DFB/14/0026 telefónne poplatky - Orange
92,63 Eur
A3729727, A396102 0+do
A5818090 + dodatok
12.3.2014
Orange Slovensko, a.s
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
DFB/14/0027 pracovná zdravotná služba za 02-2014
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku
  12.3.2014
ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35890568
DFB/14/0028 web hosting "Beta", obnova domény puls-slovakia.sk
95,95 Eur
  019/14
17.3.2014
Atlantis, s.r.o.
Gorkého 6, 821 03 Bratislava
35844230
DFB/14/0029 kábel ECLER TIENENA DVOJLINKA HRUBA
11,52 Eur
    21.3.2014
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o
Suchý Jarok 18,066 01 Humenné
44514557
DFB/14/0030
prenájom sály
100,00 Eur
  009/14
28.3.2014
Mesto Trebišov
M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
00331996
DFB/14/0031 prenájom sály
100,00 Eur
  020/14
28.3.2014
MsKS Michalovce Námestie osloboditeľov 25, 0171 01 Michalovce
00186660
DFB/14/0032 prenájom sály
100,00 Eur
  011/14
28.3.2014
Mesto Trebišov M.R.Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 00331996
DFB/14/0033 stravné lístky 1270,58 Eur
Z o zabezpeč.str+dod 025/14 2.4.2014
Edenred Slovakia, s.r.o
Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves
31328695
DFB/14/0034 pracovná zdravotná služba za 03-2014
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku
  2.4.2014 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/14/0035

vylepovanie plagátov V objatí

49,20 Eur
  022/14 3.4.2014
O.S.V.O. comp
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36460141
DFB/14/0036
tonery HP CE412A yellow, CE410X čierny
126,00 Eur
  024/14
4.4.2014 PC Worms, s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov 44111266
DFB/14/0037 servisné práce iSPIN od 1.4.2014 do 30.6.2014
387,14 Eur

SPIN-283-2007/S/ OvZP

  4.4.2014
Asseco Solutions, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
00602311
DFB/14/0038
prenájom priestorov
4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012
  4.4.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0039
výkon technika Po a BOZP za 1.štvrťrok 2014 194,40 Eur
mandátna zmluva
  8.4.2014 BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501
DFB/14/0040
telefónne poplatky - pevná linka
40,55 Eur
    9.4.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
DFB/14/0041 telefónne poplatky - O2 1,78 Eur
    14.4.2014
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0042 telefónne poplatky - Orange
78,41 Eur
A3729727, A396102 0+do
A5818090 + dodatok
14.4.2014 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0043 preprava akordeónu
26,41 Eur
  023/14
22.4.2014
TOPTRANS EU, a.s.
Na Priehon 50, 949 01 Nitra
36703923
DFB/14/0044 prenájom sály dňa 14.4.2014
100,00 Eur
  018/14 22.4.2014
MsKS Spišské Podhradie
Mariánske námestie 1, 053 04 Spišské Podhradie
00125598
DFB/14/0045 lavičky,vojenský drevený kufor do prog. - v objatí 199,68 Eur
  021/14 23.4.2014 Peter Michňák - OREX stolárstvo
Lipníky 94, 082 12 Prešov
10732284
DFB/14/0046 príprava a realizácia recepcie po premiére PUĽS-u 306,90 Eur
  027/14 23.4.2014
Ľubomír Iľko
Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/14/0047
stravné lístky 1 938,43 Eur
Z o zabezpeč.str+dod
029/14 5.5.2014
Edenred Slovakia, s.r.o
Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves 31328695
DFB/14/0048
ladenie bieleho krídla klavíra v zborovej miestnosti 28,00 Eur
  028/14 5.5.2014 Piano Servis - Ing. Emil Záhradník Bjornosova 4, 080 01 Prešov
36901946
DFB/14/0049 prenájom nebytových priestorov
4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012
  6.5.2014 Divadlo Jonáša Záborského
Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov
37783432
DFB/14/0050 telefónne poplatky - pevná linka
23,46 Eur
    7.5.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0051 pracovná zdravotná služba za 04-2014
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku   12.5.2014 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/14/0052 telefónne poplatky - Orange
86,19 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok
12.5.2014
Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
DFB/14/0053 telefónne poplatky - O2
2,15 Eur
    12.5.2014
Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0054 prenájom priestorov v šport.hale 20.5.2014
66,00 Eur
  012/14 20.5.2014
Bardejovský podnik služieb BAPOS
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 1
00619621
DFB/14/0055
tabuľa,popisovač, stierka, kancelársky papier 71,44 Eur
  032/14
28.5.2014
OFFICE DEPOT s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
36192384
DFB/14/0056
technická a emisná kontrola MV Renault PO-482CA
73,00 Eur
  031/14
29.5.2014 STK control, spol. s.r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov
31713394
DFB/14/0057
tonery HP 2612A, CB 435/436/285A, CE410X
146,00 Eur
  030/14
30.5.2014 PcWorms, s.r.o.
Exnárová 23,080 01 Prešov
44111266
DFB/14/0058 prenájom nebytových priestorov 4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   3.6.2014 Divadlo Jonáša Záborského
Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0059
stravné lístky
2 423,04 Eur
Z o zabezpeč.str+dod 033/14 3.6.2014
Edenred Slovakia, s.r.o
Karadžičová 8, 820 15 Bratislava - Karlová Ves 31328695
DFB/14/0060 oprava heligónky Hlaváček, akordeónu ROYAL
870,00 Eur
  005/14, 026/14
4.6.2014
Koutný Zdeněk
Buková 1339/9, 26 801 Hořovice
12242390
DFB/14/0061 oprava obuvi - kotníčky, topánočky, čižmy
100,00 Eur
  017/14
5.6.2014 CIPISEK s.r.o.
Podhradík 9, 080 06 Prešov
47042699
DFB/14/0062 oprava obuvi - kotníčky, topánočky, čižmy 30,00 Eur
  035/14 5.6.2014 CIPISEK s.r.o. Podhradík 9, 080 06 Prešov 47042699
DFB/14/0063 pracovná zdravotná služba za 05-2014
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku
  10.6.2014
ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35890568
DFB/14/0064
telefónne poplatky - pevná linka 14,83 Eur
    10.6.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
DFB/14/0065
poskytnutie ubytovania dňa 11.6.2014
10,00 Eur
  036/14
10.6.2014 Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov
37783432
DFB/14/0066
telefónne poplatky - Orange
85,38 Eur
A3729727, A396102 0+do
A5818090 + dodatok 12.5.2014 Orange Slovensko, a.s Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
DFB/14/0067 telefónne poplatky - O2
1,96 Eur
      Telefónica Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863
DFB/14/0068
licenčné odmeny za 1-3/2014
366,24 Eur
Zmluva o spolupráci   23.6.2014 LITA, autorská spoločnosť
Mozartova 9, 810 01 Bratislava 11
0000420166
DFB/14/0069 licenčné odmeny za 4-6/2014
751,90 Eur
Zmluva o spolupráci   23.6.2014
LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 810 01 Bratislava 11 0000420166
DFB/14/0070
služby vodiča na trase Prešov - Kunovice 130,00 Eur
  038/14
26.6.2014
Viliam Havrilla
Bajerovce 6, 082 73 Šarišské Dravce
43193170
DFB/14/0071 výkon technika PO a BOZP za 2.štvrťrok 2014
194,40 Eur
mandátna zmluva
  26.6.2014 BTS - PO, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
36491501
DFB/14/0072 prenájom sály
125,00 Eur
  034/14
27.6.2014 SOŠT Prešov
Volgogradská 1, 080 01 Prešov
00893251
DFB/14/0073 toner kompatib. HP CE413A magenta recid
40,00 Eur
  037/14
3.7.2014 PCWorms, s.r.o.
Exnárová 23, 08001 Prešov
44111266
DFB/14/0074 technická a emisná kontrola MV KAROSA PO-
73,00 Eur
  041/14
3.7.2014 STK control, spol. s.r.o.
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
31713394
DFB/14/0075
prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012
  4.7.2014
Divadlo Jonáša Záborského
Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov
37783432
DFB/14/0076
pracovná zdravotná služba za 06-2014
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku
  9.7.2014
ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/14/0077 predplatné "PORADCA 2015"
49,80 Eur
  039/14 9.7.2014 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40
010 01 Žilina
36371271
DFB/14/0078 servisné práce iSPIN od 01.07.2014 do 30.09.2014
387,14 Eur

SPIN-283-2007/S/ OvZP

  9.7.2014 Asseco Solutions, a.s.
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0079 telefónne poplatky - pevná linka 20,56 Eur
    9.7.2014
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
DFB/14/0080
oprava autobusu KAROSA PO-022BR
296,35 Eur
  040/14
11.7.2014
B.K. Prešov, spol s r.o.
Košická 2, 080 01 Prešov
36475289
DFB/14/0081
telefónne poplatky - Orange
83,04 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok
14.7.2014
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
DFB/14/0082
telefónne poplatky - O2
2,65 Eur
    14.7.2014
Telefónica Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0083 čistiace prostriedky
54,86 Eur
044/14
  14.7.2014
Fifty - fifty, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861
DFB/14/0084
právne služby - právny rozbor ukončenia pr.pomeru

288,00 Eur

045/14   23.7.2014
JUDr. Daniela Straková, advokát
Konštantínová 6080, 080 01 Prešov
31944779
DFB/14/0085
prenájom nebyt. priestorov
4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   11.8.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0086 pracovná zdravotná služba za 07-2014
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku   11.8.2014
ProCare, a.s Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35890568
DFB/14/0087
telefónne poplatky - pevná linka 16,78 Eur
    11.8.2014
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0088
príprava občerstvenia
182,00 Eur
  043/14
12.8.2014
Ľubomír Iľko
Prostejovská 13, 080 01 Prešov
35278579
DFB/14/0089
telefónne poplatky - O2
4,38 Eur
    13.8.2014
Telefónica Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863
DFB/14/0090
telefónne poplatky - Orange
92,26 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 13.8.2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0091
oprava sláčikov - husle, violončelo
147,00 Eur
  047/14 14.8.2014
Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER
Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš
34348531
DFB/14/0092
stravné lístky
2 725,92 Eur
Z o zabezpeč.str+dod
048/14 15.8.2014
Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/14/0093 konzultácie/servisné práce programu W-mzdy 27,90 Eur
  046/14
21.8.2014
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0094
tonery kompatib. HP CE410X, HP Q2612A/FX10
162,00 Eur
  050/14
27.8.2014
PCWorms, s.r.o. Exnárová 23, 08001 Prešov
44111266
DFB/14/0095 ladenie bieleho klavír 28,00 Eur
  049/14
3.9.2014 Piano Servis - Ing. Emil Záhradník Bjornosova 4, 080 01 Prešov 36901946
DFB/14/0096
licenčné odmeny za 6-7/2014
623,57 Eur
Zmluva o spolupráci
  5.9.2014 LITA, a.s.
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
0000420166
DFB/14/0097
prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   8.9.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0098 telefónne poplatky - pevná linka 15,25 Eur
    11.9.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0099
telefónne poplatky - Orange
78,00 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 16.9.2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0100 licenčné odmeny za 8/2014 260,00 Eur
Zmluva o spolupráci
  30.9.2014
LITA, a.s.
Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
0000420166
DFB/14/0101 stravné lístky
1 696,13 Eur
Z o zabezpeč.str+dod 052/14
2.10.2014
Edenred Slovakia, s.r.o
Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/14/0102 právne služby
512,98 Eur
  051/14
3.10.2014
JUDr. Daniela Straková, advokát
Konštantínová 6, 080 01 Prešov
31944779
DFB/14/0103 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   6.10.2014 Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0104 výkon technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2014
194,40 Eur
mandátna zmluva   7.10.2014
BTS - PO , s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/14/0105 telefónne poplatky - pevná linka
16,66 Eur
    8.10.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0106 servisné práce iSPIN za 4.kvartál 387,14 Eur

SPIN-283-2007/S/ OvZP

  8.10.2014 Asseco Solutions,a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
00602311
DFB/14/0107
pracovná zdravotná služba za 09-2014
16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   13.10.2014 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35848863
DFB/14/0108 telefónne poplatky - Orange 78,00 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 15.10.2014 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0109 struny - Thomastic Superflexibl, Pirastro 124,70 Eur
  053/14
22.10.2014
Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/14/0110 prepravné služby osôb Spišská Belá - Kežmarok 149,14 Eur
  054/14
3.11.2014
SAD Poprad, a.s. Wolkerova 466, 058 49 Poprad
36479560
DFB/14/0111
nájom veľkej sály v MsKS Kežmarok dňa 21.10.2014
73,00 Eur
  055/14
4.11.2014
MsKS Kežmarok
Starý trh 46, 060 01 Kežmarok
00352179
DFB/14/0112 prenájom nebyt.priestorov
4 154,68 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   5.11.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0113
stravné lístky
1 018,48 Eur
Z o zabezpeč.str+dod 056/14
6.11.2014
Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/14/0114
pracovná zdravotná služba za 10-2014 16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku   7.11.2014
ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35848863
DFB/14/0115
toner kompatib.HP CE412A yellow
40,00 Eur
  057/14
10.11.2014
PCWorms, s.r.o. Exnárová 23, 08001 Prešov 44111266
DFB/14/0116
telefónne poplatky - pevná linka
14,42 Eur
    11.11.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0117 telefónne poplatky - O2
3,96 Eur
    12.11.2014
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
35848863
DFB/14/0118
telefónne poplatky - O2
3,34 Eur
    12.11.2014
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0119
telefónne poplatky - O2 3,12 Eur
    12.11.2014
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0120
telefónne poplatky - Orange 78,00 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 12.11.2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0121 vypracovanie znaleckého posudku MV Škoda
85,00 Eur
  058/14
14.11.2014
Ing. Ján Sabó
Rombauerova 3, 080 01 Prešov
42082510
DFB/14/0122
licenčné odmeny za mesiac 9/2014, licenčná 201,60 Eur
Zmluva o spolupráci
  18.11.2014
LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/14/0123 licenčné odmeny za mesiac 10/2014
237,60 Eur
Zmluva o spolupráci
  21.11.2014
LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/14/0124
pracovná zdravot. služba za 8/2014
16,80 eur
Doh. o zmene záväzku   3.12.2014
ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35848863
DFB/14/0125 stravné lístky
1 325,00 eur
Z o zabezpeč.str+dod 060/14
4.12.2014
Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/14/0126
pracovná zdravot. služba za 11/2014 16,80 eur
Doh. o zmene záväzku   5.12.2014
ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35848863
DFB/14/0127
prenájom nebyt.priestorov 1/2015 4 154,66 eur
Z o Výp.č.1/HP/2012   9.12.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0128
telefónne poplatky - pevná linka
20,42 eur
    10.12.2014
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0129
prenájom priestorov DJZ Prešov dňa 19.12.2014
180,00 eur
  061/14 12.12.2014
Divadlo Jonáša Záborského Námestie Legionárov6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/14/0130 telefónne poplatky - Orange
78,00 eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 12.12.2014
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/14/0131 telefónne poplatky - O2
17,57 eur
    12.12.2014
O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0132 výkon technika PO a BOZP za 4.štvrťrok 2014
194,40 eur
mandátna zmluva
  16.12.2014
BTS - PO , s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/14/0133 W-mzdy
182,44 eur     18.12.2014
Asseco Solutions,a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/14/0134 plagáty -poster 60,00 eur
  059/14 19.12.2014
Heuréka Evolution Hospodárske stredisko
Šoltésovej 9, 040 01 Košice
35505745
DFB/14/0135 návrh + polep autobusu 412,80 eur
  065/14
19.12.2014
TEMPUS -MEDIA, s.r.o.
Železiarenská 49, 04015 Košice
36179531
DFB/14/0136 dekoračná a bavlnená látka
2 200,00 eur
  064/14 22.12.2014
CIPISEK-Cipo, s.r.o.
Podhradík 9, 080 06 Prešov
47973269
DFB/14/0137
plagáty, pozvánky, programky
808,00 eur
  066/14
22.12.2014
Heuréka Evolution Hospodárske stredisko Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/14/0138 občerstvenie 136,50 eur
  062/14
22.12.2014
Ľubomír Iľko
Prostejovská 13, 080 01 Prešov
35278579
DFB/14/0139
toner čierny
44,00 eur
  063/14
29.12.2014 PcWorms, s.r.o. Exnárová 23, 08001 Prešov 44111266
DFB/14/0140 telefónne poplatky - pevná linka 14,22 eur
    12.1.2015
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/14/0141
telefónne poplatky - O2 6,19 eur
    13.1.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863
DFB/14/0142
pracovná zdravot. služba za 12/2014 16,80 eur
Doh. o zmene záväzku   14.1.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35848863
DFK/14/0001 autobus IVECO EVADYS HD 12m
202 800,00 Eur
Kúpna zm.č. 75/2014   24.11.2014
Tempus-Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 15
31712380