Faktúry za rok 2015

 


 

 

Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v € Zmluva Objednávka Došla dňa Dodávateľ (názov, meno) Dodávateľ (adresa) Dodávateľ (IČO)
DFB/15/0001 stravné lístky 2 200,33 Eur   001/15 8.1.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0002
telefónne poplatky 78,00 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok
13.1.2015
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270
DFB/15/0003 prenájom nebyt. priestorov
4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012
  13.1.2015
Divadlo Jonáša Záborského
Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
37783432
DFB/15/0004
 rekvizity 140,00 Eur
   002/15 13.1.2015
 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0005
iSPIN č.2 RAP za rok 2015
964,51 Eur
SPIN-283-2007/ S/OvZP
  15.1.2015
Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
00602311
DFB/15/0006
iSPIN 1.1.2015 - 31.3.2015 387,14 Eur
 SPIN-283-2007/ S/OvZP   22.1.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0007
stravné lístky  2 746,11 Eur
  003/15
30.1.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0008
toner HP
40,00 Eur
  004/15
30.1.2015
PcWorms, s.r.o.
Exnárová 23, 080 01 Prešov
44111266
DFB/15/0009
prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur
Z o Výp.č.1/HP/2012  

6.2.2015

Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0010 ladenie + oprava klavíra 42,00 Eur
  006/15
6.2.2015 Piano  Servis - Ing. Emil Záhradník
Björnsonova 4, 080 01 Prešov
36901946
DFB/15/0011 PZS za 01/2015 - nemedicínska činnosť
16,80 Eur
Doh. o zmene záväzku    11.2.2015 ProCare, a.s.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35890568
DFB/15/0012
telefónne poplatky - pevná linka
18,23 Eur
    11.2.2015 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
DFB/15/0013 telefónne poplatky - O2
4,84 Eur
    16.2.2015
O2 Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24,851 01 Bratislava
35848863
DFB/15/0014
telefónne poplatky - Orange
78,00 Eur
A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 16.2.2015
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0015
licenčné odmeny za 1/2015
32,00 Eur
 Zmluva o spolupráci
  19.2.2015
LITA, a.s.
 Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1
0000420166
DFB/15/0016 tonery HP
80,00 Eur
  005/15 20.2.2015
PcWorms, s.r.o. Exnárová 23, 080 01 Prešov 44111266
DFB/15/0017 stravné lístky 2 402,85 Eur Z o zabezpeč.str. + dod 007/15 27.2.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0018 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   4.3.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0019 PSZ za 02/2015 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   10.3.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0020 telefónne poplatky - pevná linka 14,60 Eur     10.3.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0021 telefónne poplatky - O2 4,75 Eur     16.3.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0022 telefónne poplatky - Orange 78,00 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 16.3.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0023 web hosting "Beta", obnova domény 95,95 Eur
008/15 16.3.2015 Atlantis systems, s.r.o. Gorkého 6, 821 03 Bratislava 35844230
DFB/15/0024 prenáj. priestorov v šport.hale 19.3.2015 66,00 Eur   011/15 19.3.2015 Bardej.ponik služieb BAPOS mest. podnik Štefánikova 786, 085 01 Bardejov 1 00619621
DFB/15/0025 prenáj. priestorov - 12.3.2015; 17.3.2015 150,00 Eur   010/15 24.3.2015 Mest. kult. stredisko Levoča Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 42080312
DFB/15/0026 stravné lístky 2 746,11 Eur   012/15 30.3.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0027 vykonanie odť.služby 48,00 Eur   015/14 30.3.2015 Ing.Jaroslav Horváth - HOPEX Bažantia 11, 080 01 Prešov 36903311
DFB/15/0028 výkon technika BOZP a PO za 1.štvrťrok 2015 194,40 Eur mandátna zmluva   7.4.2015 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/15/0029 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   8.4.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0030 telefónne poplatky - pevná linka 19,66 Eur     9.4.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0031 návrh dizajnu web.stránky 150,00 Eur   013/15 10.4.2015 Mgr.art. Lucia Pidová Chocerady 114, 257 24 Chocerady  03856381
DFB/15/0032 programovanie web.stránky puls-slovakia.sk 200,00 Eur   014/15 13.4.2015 Peter Janus Žltá 57/9, 082 16 Fintice 47889799
DFB/15/0033 servisné práce iSPIN 1.4.2015 - 30.6.2015 387,14 Eur SPIN-283-2007/ S/OvZP
13.4.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0034 PZS za 03/2015 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   14.4.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0035 licenčné odmeny za 3/2015 68,88 Eur Zmluva o spolupráci   16.4.2015 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/15/0036 telefónne poplatky - O2 4,32 Eur     17.4.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0037 telefónne poplatky - Orange 78,73 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 21.4.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0038 oprava sláčikov 98,00 Eur   018/15 29.4.2015 Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531

DFB/15/0039

prenájom sály 60,00 Eur   016/15 29.4.2015 Mesto Stará Ľubovňa Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa 00330167
DFB/15/0040 stravné lístky 2 540,16 Eur   017/15 29.4.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0041 telefónne poplatky - pevná linka 20,16 Eur     11.5.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0042 prenájom nebyt. prestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   11.5.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0043 PZS za 04/2015 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   13.5.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0044 prenájom priestorov 150,00 Eur   010/15 , 020/15 13.5.2015 Mest. kult. stredisko Levoča Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 42080312
DFB/15/0045 licenčné odmeny za 4/2015 26,72 Eur zmluva o spolupráci   19.5.2015 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/15/0046 technická a emisná kontrola 75,00 Eur   022/15 21.5.2015 STK control, spol.s r.o. Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/15/0047 výmena oleja, filtra a výfuk vzduch. filtra 435,65 Eur   023/15 21.5.2015 Doprava a mechanizácia, a.s. Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/15/0048 vypracovanie znaleckého posudku 120,00 Eur   021/15 zo dňa 15.5.2015 22.5.2015 Ing. Olejár Pavel Polyvková 346/18, 089 01 Svidník ------
DFB/15/0049 1 pár cimbal. paličiek 90,00 Eur   019/15 zo dňa 4.5.2015 22.5.2015 Ing. Milan Baláž Vranovská 59, 851 01 Bratislava 5 30150264
DFB/15/0050 telefónne poplatky - Orange 78,00 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 22.5.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0051 telefónne poplatky - O2 3,91 Eur     26.5.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0052 prenájom priestorov 62,50 Eur Z č.10/2015 o nájme 024/15 26.5.2015 Centrum voľného času Dúha Námestie slobody 48, 066 01 Humenné 37874586
DFB/15/0053 prenájom sály 100,00 Eur   009/15 28.5.2015 MsKS Michalovce Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce 00186660
DFB/15/0054 overenie tachografu 82,00 Eur   023/15 28.5.2015 Doprava a mechanizácia, a.s. Strojnícka 9, 080 01 Prešov 00605956
DFB/15/0055 stravné lístky 3 020,73 Eur   025/15 28.5.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0056 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   2.6.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0057 telefónne poplatky - pevná linka 19,61 Eur     10.6.2015 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0058 PZS za 05/2015 - nemedicínska činnosť 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   11.6.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0059 telefónne poplatky - Orange 78,00 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 12.6.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0060 telefónne poplatky - O2 5,94 Eur     17.6.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0061 technická a emisná kontrola 75,00 Eur   027/15 2.7.2015 STK control, spol.s r.o Budovateľská 38, 080 01 Prešov 31713394
DFB/15/0062 výkon technika BOZP a PO za 2.štvrťrok 2015 194,40 Eur mandátna zmluva   6.7.2015 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/15/0063 prenájom nebyt. prestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   7.7.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0064 servisné práce iSPIN od 1.7.2015 do 30.9.2015 387,14 Eur SPIN-283-2007/ S/OvZP   8.7.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0065 telefónne poplatky - pevná linka 16,91 Eur     9.7.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0066 PZS za 06/2015 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   10.7.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0067 nahrávanie CD - PUĽSu 750,00 Eur   026/15 13.7.2015 Mgr. Vladimír Fedorko, PhD, LiFE production Prostějovská 34, 080 01 Prešov ----------
DFB/15/0068 telefónne poplatky - O2 2,32 Eur     14.7.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0069 telefónne poplatky - Orange 100,96 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 14.7.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0070 licenčné odmeny za 6/2015 60,00 Eur zmluva o spolupráci   16.7.2015 LITA, a.s. Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1 0000420166
DFB/15/0071 tonery 99,60 Eur   028/15 16.7.2015 ABEL-Computer s.r.o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/15/0072 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   5.8.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0073 telefónne poplatky - pevná linka 14,74 Eur     10.8.2015  Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0074 PZS za 07/2015 - nemedicínska činnosť 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   12.8.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0075 telefónne poplatky - O2 1,13 Eur     17.8.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0076 telefónne poplatky - Orange 83,22 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 17.8.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0077 ladenie a oprava klavíra 33,00 Eur   030/15 24.8.2015 Piano Servis - Ing. Emil Záhradník Björnsonova 4, 080 01 Prešov 36901946
DFB/15/0078 lekárske prehliadky PZS 212,45 Eur Zml. PZS_28.6.2013   24.8.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0079 catering 190,60 Eur   029/15 26.8.2015 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/15/0080 stravné lístky 687,34 Eur   031/15 28.9.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0081 mixáž a mastering CD PUĽS 500,00 Eur   032/15 2.9.2015 Roman Šoltys Sládkovičova 19, 082 71 Lipany
44452357
DFB/15/0082 lekárska prehliadka PZS 42,49 Eur Zml. PZS_28.6.2013   3.9.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0083 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   8.9.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0084 telefónne poplatky - pevná linka 16,13 Eur     9.9.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0085 mobilný telefón 1,00 Eur A5818090 + dodatok   11.9.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0086 telefónne poplatky - O2 0,29 Eur     16.9.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0087 PZS za 08/2015 - nemedicínska činnosť 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   16.9.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0088 telefónne poplatky 61,23 Eur A3729727, A396102 0+do A5818090 + dodatok 16.9.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0089 tablet 1,00 Eur A3961020 + dodatok   21.9.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0090 stravné lístky 2 062,03 Eur   033/15 1.10.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0091 prenájom nebyt.priestorov 4 154,66 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   7.10.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0092 výkon technika BOZP a PO za 3.štvrťrok 2015 194,40 Eur mandátna zmluva   8.10.2015 BTS - PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/15/0093 servisné práce iSPIN od 1.10.2015 do 387,14 Eur SPIN-283-2007/
S/OvZP
  8.10.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0094 telefónne poplatky - pevná linka 15,60 Eur     9.10.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0095 PZS za 09/2015 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   12.10.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0096 telefónne poplatky - O2 2,53 Eur     13.10.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0097 telefónne poplatky 55,25 Eur A5818090, A372972
7+do
A3961020 + dodatok 13.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0098 dobropis -30,00 Eur A5818090 + dodatok   15.10.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0099 grafické návrhy 480,00 Eur   036/15 22.10.2015 Olivier production s r.o. Exnárová 5, 080 01 Prešov 44209380
DFB/15/0100 sekund.lepidlo, nemrznucá zmes 12,04 Eur   039/15 27.10.2015 AUTO KELLY SLOVAKIA s .r.o. Jilemnického 1, 080 01 Prešov 36298026
DFB/15/0101 CD PUĽSu, doprava CD 701,32 Eur   034/15 29.10.2015 GZ Media, a.s. Tovární 340, 267 12 Loděnice 27380068
DFB/15/0102 stravné lístky 1 855,82 Eur   037/15 2.11.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0103 prenájom nebyt.priestorov 4 154,68 Eur Z o Výp.č.1/HP/2012   4.11.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0104 telefónne poplatky - pevná linka 13,96 Eur     10.11.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0105 oprava huslí, struny 195,00 Eur   038/15 11.11.2015 Ing. Ľubomír Slavkovský ATELIER BESSLER Dr. Greša 44, 082 21 Veľký Šariš 34348531
DFB/15/0106 PZS za 10/2015 - nemedicínska činnosť 16,80 Eur Doh. o zmene záväzku   11.11.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0107 telefónne poplatky - O2 1,13 Eur     13.11.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0108 telefónne poplatky 86,07 Eur A5818090, A372972
7+do
A3961020 + dodatok 13.11.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0109 reklamné služby 318,00 Eur   035/15 23.11.2015 BigMedia, spol. s r.o. Opatovská cesta 10, 040 01 Košice 43999999
DFB/15/0110 prenájom priestorov Veľkej scény DJZ Prešov 1 250,00 Eur Z 23/PR/2015   24.11.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0111 školenie - mzdy 72,00 Eur OBJ-24215- X0S8V4 040/15 24.11.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0112 systémová podpora W-Mzdy na rok 2016 182,44 Eur W-1-2008-004   3.12.2015 Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 00602311
DFB/15/0113 fotografiké práce, grafické spracovanie CD 120,00 Eur   041/15 4.12.2015 Antnín Žižka Záhradná 5, 080 01 Prešov -
DFB/15/0114 PZS za 11/2015 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Doh. o zmene záväzku   4.12.2015 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568
DFB/15/0115 prenájom nebyt. priestorov 4 154,66 Eur Z o Vyp.č1/HP/2012   7.12.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0116 telefónne poplatky - pevná linka 16,63 Eur     7.12.2015 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0117 stravné lístky 1 512,15 Eur Z č.127024/2008 + dod 042/15 9.12.2015 Edenred Slovakia, s.r.o Karadžičová 8, 820 15 Bratislava 31328695
DFB/15/0118 tonery 108,60 Eur   045/15 10.12.2015 ABEL - Computer s.r.o. A. Hlinku 6, 022 01 Čadca 31634788
DFB/15/0119 galantéria 116,34 Eur     11.12.2015 Gamatex - Helena Hnátová Tatranská 33, 080 01 Prešov 37256793
DFB/15/0120 prenájom priestorov 247,00 Eur Z o KNP č. 138/2015   15.12.2015 Stredisko klutúry Bratislava - Nové mesto Vajnorská 21, 83 03 Bratislava 00245771
DFB/15/0121 telefónne poplatky 6,24 Eur     16.12.2015 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0122 telefónne poplatky - Orange 77,63 Eur A5818090, A372972
7+do
A3961020 + dodatok 16.12.2015 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
DFB/15/0123 provízia za predaj vstupeniek na vystúpenie 74,88 Eur ZoPS č. Z 23/PR/2015   16.12.2015 Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 37783432
DFB/15/0124 grafické práce - web PUĽS-u 60,00 Eur   050/15 17.12.2015 Mgr.art. Lucia Pidová Chocerady 114, 257 24 Chocerady 03856381
DFB/15/0125 plagáty bulletiny, tlač a prenájom billboardov 879,00 Eur   044/15 18.12.2015 Heuréka Evolution Hospodárske stredisko Šoltésovej 9, 040 01 Košice 35505745
DFB/15/0126 výkon technika BOZP a PO za 4.štvrťrok 2015 194,40 Eur mandátna zmluva   21.12.2015 BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov 36491501
DFB/15/0127 videoprojekcia na galaprograme "Oslavy 60.výročia" 510,00 Eur   048/15 22.12.2015 IMAGE SK s.r.o. J. Ambruša 3, 080 06 Prešov 44653891
DFB/15/0128 zhotovenie videozáznamu z osláv 60.výročia 990,00 Eur   047/15 28.12.2015 PETER GREJTÁK Mirka Nešpora 45, 080 01 Prešov 22906495
DFB/15/0129 autorská odmena - zvukový nosič "Zaspivajme sobi" 15,94 Eur Hromadná licenčná z.   28.12.2015 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454
DFB/15/0130 príprava recepcie dňa 11.12.2015 1 908,00 Eur   049/15 28.12.2015 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/15/0131 vianočná kapustnica, minerálka, káva 126,30 Eur   051/15 28.12.2015 Ľubomír Iľko Prostejovská 13, 080 01 Prešov 35278579
DFB/15/0132 predplatné periodika "PORADCA 2016" 49,80 Eur   043/15 1.4.2016 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271
DFB/15/0133 digitálny fotoaparát Nikon D3300 Body (Black) 759,60 Eur   053/15 5.1.2016 ADK MEDIA, spol. s r.o. Janka Palu 17, 914 41 Nemšová 46371630
DFB/15/0134 telefónne poplatky - pevná linka 13,93 Eur     7.1.2016 Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
DFB/15/0135 notebook Lenovo ThinkPad L540, myš, taška 1 088,00 Eur   052/15 7.1.2016 MARSANN IT, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava 43821987
DFB/15/0136 telefónne poplatky - O2 1,86 Eur     14.1.2016 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24,851 01 Bratislava 35848863
DFB/15/0137 PZS za 12/2015 - nemedicínska činnosť 14,40 Eur Zml. PZS_28.6.2013   18.1.2016 ProCare, a.s. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 35890568