PUĽS

Námestie legionárov 6
budova DJZ
081 61 Prešov Slovakia


IČO: 42080649
DIČ: 2022504594


Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000519373/8180
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9373
PUĽS nie je platcom DPH.

___________________________________

 

 

Mgr. Juraj Švantner

riaditeľ

tel.: +421 917 982 131

mail: riaditel@puls-slovakia.sk

 

 

Mgr. Matúš Jaško

manažér

tel.: +421 918 182 791

mail: manager@puls-slovakia.sk

 

 

Ing. Alena Verčimáková

ekonómka

tel.: +421 917 647 667

mail: uctaren@puls-slovakia.sk

 

Ing. Katarína Lukáčová

personálne a mzdové oddelenie

tel.: +421 908 206 792

mail: pam@puls-slovakia.sk